Water Quality Parameters/เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค

Water Quality Parameters/เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค


พารามิเตอร์

หน่วย
คุณภาพน่ำดื่มของ
WHO (ปี 2527)
 
คุณภาพน้ำบริโภค
ในชนบท*
คุณภาพน้ำประปา
กรมอนามัย (ปี 2543)**
 ความเป็นกรด-ด่าง(pH) pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5
 สี (Color) แพลตตินั่มโคบอลท์ 15 15 15
 ความขุ่น (Turbidity) NTU 5 10 10
 ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการ
 ระเหย
 (TDS)
mg/L (ppm) 1,000 1,000 1,000
 ความกระด้าง (Hardness) mg/L (ppm) 500 300 500
 เหล็ก (Fe) mg/L (ppm) 0.3 0.5 0.5
 แมงกานีส (Mn) mg/L (ppm) 0.1 0.3 0.3
 ทองแดง (Cu) mg/L (ppm) 1.0 1.0 1.0
 สังกะสี (Zn) mg/L (ppm) 5.0 5.0 3.0
 ตะกั่ว (Pb) mg/L (ppm) 0.05 0.05 0.03
 โครเมี่ยม (Cr) mg/L (ppm) 0.05 0.05 0.05
 แคดเมี่ยม (Cd) mg/L (ppm) 0.005 0.005 0.003
 สารหนู (As) mg/L (ppm) 0.05 0.05 0.01
 ปรอท (Hg) mg/L (ppm) 1.0 1.0 1.0
 ซัลเฟต (SO4) mg/L (ppm) 400 400 250
 คลอไรด์ (Cl) mg/L (ppm) 250 250 250
 ไนเตรท (No3 as N) mg/L (ppm) 10 10 50
 ฟลูออไรด์ (F) mg/L (ppm) 1.5 1.0 0.7
 คลอรีนอิสระตกค้าง (Residual Free Chlorine) mg/L (ppm) - 0.2 - 0.5 0.2 - 0.5 ***
 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) mpm/100 ml 0 10 0
 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Colifrom
 Bacteria)
mpm/100 ml 0 0 0
         
         * กำหนดโดยคณะกรรมการการบริหารโครงการจัดให้มีน้ำสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร
       ** ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา ปี 2543
     *** กำหนดให้มีปลายท่อ 0.2 - 0.5 
mg/L ใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

 • Hanna COD METER.jpg
  ค่าCODหมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการ เพื่อใช้ในการoxidizeสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยที่สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด(95-100 %)จะถูกoxidizeโดยตัวเติม...

 • BOD.gif
  การหาค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)หลักการทั่วไปการวิเคราะห์หาค่าบีโอดี BOD เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำเช่น น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอาคาร...

 • สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส_SIMILAN_ขนาด_6.5_เมตรสระว่.jpg
  ค่าParameterของน้ำในสระว่าย(Swimming pool)ตามมาตรฐานของNational Spa & Pool Institute (NSPI) Minimum Ideal Maximum Free Chlorine, ppm 1.0 1.0-3.0 3.0 Co...

 • 25353823_10155316517009075_2059204857249592603_n.jpg
  การควบคุมค่า pH ในกุ้งจากข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต่าง ๆ พอจะสรุปได้ชัดเจนว่า ถ้าพีเอชต่ำหรือสูงเกินไป จะมีผลต่อการเจริญเติบโต นอกจากนั้นปริมาณอัลคาไลน์ที่ต่ำและสูงเกินไป ยังมีผ...

 • fom_330_alt6.jpg
  การวัดคุณภาพน้ำมันทอด เมื่อเราใช้ไปหลายๆครั้งปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ และ สารโพล่าร์สารโพลาร์คืออะไรสารโพลาร์เป็นสารประกอบมีประจุที่เกิดขึ้นระหว่างการทอดอาหาร ปฎิกิริยาระหว่างอาหารกับสิ่ง...

 • หาความชื้นอาหารสัตว์.jpg
  ความชื้น (moisture content) เป็นค่าที่บ่งชี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหาร เป็นสมบัติที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของอาหาร เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร (food spoilage) โด...

 • ค่าPM2.5คือ.png
  ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษ...

 • Merck Prove100.jpg
  การวัดสีในน้ำทิ้งในหน่วย ADMI ADMI (American Dye Manufacturers Institute)เป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดค่าสี ที่ออกใหม่ในมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

 • what-causes-hard-water.jpg
  ความกระด้างของน้ำ (water Hardness) 1. สาเหตุที่ทำให้เกิดความกระด้างของน้ำ ความกระด้างของน้ำเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็น กรดคาร์บอนิก(carbonic acid) ซึ่ง...

 • haematocrit-5-638.jpg
  ค่า ฮีมาโตคริต haematocritค่า ฮีมาโตคริต haematocrit(Hct%)ฮีมาโตคริต( HCT หรือ Hct) หรือความเข้มข้นของเลือดเป็นการตรวจเพื่อหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด มักเรียกทับศัพท์ว่าฮีมาโตคริ...

 • sfe-480x396.png
  กระบวนการสกัดแบบพิเศษที่ช่วยเก็บกักคุณสมบัติทั้งหมดของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และปราศจากสารปนเปื้อนมากที่สุด: supercritical CO2 extractionสารสกัดพืชของกลุ่ม the P.E.S. complex...

 • กัญชา1.jpg
  กัญชา เป็นพืชในวงศ์ Cannabidaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อยคือCannabis sativa, Cannabis indicaและCannabis rudealisสำหรับสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์Cannabis sativaซ...

 • Biobase Class N 24 L.jpg
  Autoclaves ตามการใช้งานของมาตรฐาน EN13060:2004 การแบ่งประเภทของ Autoclaves ตามการใช้งานของมาตรฐาน EN13060:2004 — Class N : Non wrapped Solid instruments หมายถึงเป็นเครื่องที่ออกแบบ...
Visitors: 257,246