เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ Glass Laboratory

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ Lab Glassware

 • กรวยแยก Imhoff cone 1000ml. VITLAB
  1,500.00 THB
  2,000.00 THB  (-25%)
 • ขาตั้งสำหรับใส่ Imhoff cone 1000 ml.
  2,500.00 THB
  3,500.00 THB  (-29%)
 • ชุดเครื่องแก้วสกัดซอกห์เลต Soxhlet ครบชุด
  2,500.00 THB
 • ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ Alcohol Hydrometer BOECO 0-100%
  1,200.00 THB
 • ็ัไฮโดรมิเตอร์ Hydrometer
  1,000.00 THB

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ Glass Laboratory -  ISOLAB   Germanyแบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 257,252