เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Water Analysis

            

เช่น เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความขุ่น,เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความกระด้างน้ำ,เครื่องวัดค่าสี ADMI,เครื่องวัดค่าซีโอดี,เครื่องวัดค่าบีโอดี (pH meter,Conductivity meter,TDS,Chlorine meter,DO meter,COD,BOD,ADMI)

               

 

---กรุณายืนยันราคาการสั่งซื้อทุกครั้ง/จากใบเสนอราคา
---สอบถามเเละยืนยันราคาด้วยข้อความจากฝ่ายขายเเละเเอดมินเท่านั้น
---สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายขาย Tel.081-4675079 ,085-1313771
 
---อีเมล : taradlab_sp@hotmail.com
 
LINE ID : @taradlab https://page.line.me/taradlab
 
เพิ่มเพื่อน

 

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขายโดยตรงก่อนสั่งซื้อ

 


 • HI98107.jpg
  การตรวจวัดพีเอชน้ำ (pH) ความเป็นกรด-เบส หรือค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่บอกปริมาณของกรดที่ปนอยู่ในน้ำ ค่าพีเอชมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในน้ำ น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากส...

 • conductivity meter hanna hi9033.jpg
  การนำไฟฟ้า (Conductivity) คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร? Conductivity หรือ การนำไฟฟ้า เป็นวิธีวัดความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากมีอยู่ของสารประกอบอน...

 • เครื่องวัด tds ohaus st300c.jpg
  ทำความรู้จัก Total Dissolved Solids (TDS) และวิธีการวัดTotal Dissolved Solids (TDS) หมายถึงปริมาณของของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำรวมถึงไอออน แร่ธาตุเกลือหรือโลหะละลายในปริมาณ...

 • HI9147-04.jpg
  การบอกคุณภาพน้ำ โดยการวัดค่าออกซิเจน1. DO (Dissolved oxygen) คือ ปริมาณ O2 ที่ละลายน้ำ ในการหาปริมาณ O2 ในน้ำใช้สารเคมี หลายชนิดทำปฏิกิริยากับ O2 ในน้ำดังนี้ 2Mn O4 + 4OH- --------...

 • HI755 hanna.jpg
  ความกระด้างของน้ำ (water hardness) คือน้ำที่มีส่วนผสมของธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (cation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพไอออนที่มีประจุ +2 ทำให้น้ำมีแรงตึงผิว (surface tens...

 • hi98703.jpg
  ความขุ่นในน้ำ คืออะไร ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้ สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตล...

 • HI701 hanna.jpg
  การวัดคลอรีน (Chlorine) ในน้ำ การวัดคลอรีนในภาคสนามค่อนข้างง่าย ความจริงที่ว่าคลอรีนสามารถตรวจพบได้ง่ายและทำให้วัดคลอรีนในสระว่ายน้ำเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับความ...

 • MD600 lovibond.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • HI9829 hanna.jpg
  เครื่องวัดค่าน้ำหลายตัวแปร Multiparameter สามารถวัดได้หลายค่าในเครื่องเดียว เช่น ค่าpH,ค่าconductivity,ค่าTDS,ค่าsalinity,ค่าresisitivity,ค่าออกซิเจนในน้ำDO,ค่าอุณหภูมิ,ค่าคว่ามขุ่...

 • MD100 cod.jpg
  ค่า COD คือ COD ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) ค่าซีโอดี เป็นค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรี...

 • BD600 bod meter.png
  ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) หลักการทั่วไปหา ค่าบีโอดี การวิเคราะห์หาค่าบีโอดีเป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำเช่น น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอ...

 • HI9812 ชุดทดสอบความกระด้างน้ำ.jpg

 • VELP JLT6 Flocculator.jpg
  จาร์เทส Jartest เพื่อการตกตะกอนการสร้างตะกอนเป็นกระบวนการทําให้ อนุภาคแขวนลอยขาดเสถียรภาพ การเติมสารเคมี ในน้ำที่ทําให้ เนื่องจากลักษณะสมบัติ ของน้ำในธรรมชาติ ที่ เปลี่ยนแปลงตามเวล...

 • prove100.jpg
  ค่าสี ADMI มาตรฐานใหม่ ตามกฎหมายสำหรับวัดค่าสีในน้ำทิ้ง จากการกำหนดค่าสีในน้ำทิ้ง ให้มีค่าสี (Color) ไม่เกิน 300 เอดีเอ็มไอ โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อ...

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องวัดพีเอช pH meter

 • เครื่องวัดค่าพีเอช Smart sensor PH818
  2,150.00 THB
  2,500.00 THB  (-14%)
 • AZ8680 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8681 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8682 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8684 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8685 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ86851 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8686 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8691 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8693 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • AZ8695 เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  0.00 THB
 • Cyberscan PH150 Eutech เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter
  17,000.00 THB
  19,000.00 THB  (-11%)
Visitors: 257,244