เครื่องมือในห้องปฎิบัติการ LAB

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น ตู้อบแห้ง Hot air oven,ตู้บ่มเชื้อ Incubator,อ่างควบคุมอุณหภูมิ waterbath,หม้อนึ่ง Autoclave,ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar flow,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช pH meter,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Turbiditymeter,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter,เครื่องวัดแสง luxmeter,เครื่องวัดเสียง Soundmeter,เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer,เครื่องความนำไฟฟ้าConcudctivity meter,ความขุ่น,ความเค็ม Salt meter,ความชื้น,คลอรีน Chlorine meter,เครื่องวัดความเค็ม,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน Brix,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี,เครื่องวัดซีโอดี COD meter,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน Oven,เตาเผา furnace,เครื่องชั่ง Balance,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ incubator,เครื่องกวนสารละลาย Hotplate,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น waterstill,เครื่องกรองน้ำWater filter,ความกระด้างน้ำม,เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ spectrophotometer,hotplate,stirrer,autoclave,bod incubator,heating,เครื่องวัดค่าสีADMI,เตาหลุมHeating mantle,เครื่องกวนตะกอนน้ำ jartest,jartest,เครื่องจาร์เทส,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,labtech,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,all american,redline,jartest,un55,un110,un260,un450,un750,uf55,uf110,uf260,uf450,in55,in110,in260,if55,if110,if750,if260,ed56,ed115,ed260,FD56,FED56,FD115,FED115,FED400,FD400,FED720,FD720,KB56,BD56,BD115,KB15,BD115,BD400,BD720,Merck Prove100

 

 

 

---กรุณายืนยันราคาการสั่งซื้อทุกครั้ง/จากใบเสนอราคา
---สอบถามเเละยืนยันราคาด้วยข้อความจากฝ่ายขายเเละเเอดมินเท่านั้น
---สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายขาย Tel.081-4675079 ,085-1313771
 
---อีเมล : taradlab_sp@hotmail.com
 
LINE ID : @taradlab https://page.line.me/taradlab
 
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขายโดยตรงก่อนสั่งซื้อ

 


 • ตู้อบลมร้อน binder Ed115.jpg
  ความหมายของการอบแห้ง (ตู้อบลมร้อน hot air oven) การอบแห้ง (Drying) คือ การเอาน้ำออกจากวัสดุที่ต้องการทำให้ปริมาณน้ำในวัสดุนั้นลดลง (ความชื้นลดลง) โดยส่วนใหญ่วัสดุนั้นจะอยู่ในสถานะข...

 • ตู้บ่มเพาะเชื้อ Binder BD56.jpg
  ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator ในชีววิทยาตู้บ่มเพาะเชื้อIncubator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจริญเติบโตและรักษาวัฒนธรรมทางจุลชีววิทยาหลักสูตรหรือเซลล์เพาะเลี้ยง ตู้บ่มเพาะเชื่อ รักษาอุณหภู...

 • WNB7 memmert.jpg
  การใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath ถูกวิธี วิธีการติดตั้งและใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath เลือกตำแหน่งวางเครื่องให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรมีระยะห่างจากผนัง อย่างน้อย...

 • all american 25x.jpg
  มาทำความรู้จักกับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ออโต้เคลฟAutoclave เรียกได้หลายอย่าง เช่น หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดัน,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้...

 • Centrifuge Nuve NF200.png
  เครื่องปั่นเหวี่ยง(centrifuge) เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น โดยอาศัยหลั...

 • ika t25.jpg
  Homogenizer / เครื่องโฮโมจีไนซ์ เครื่องโฮโมจีไนซ์ (homogenizer) อาจเรียกว่า pressure homogenizer เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้ เพื่อการโฮโมจีไนซ์ (homogenization) ใช...

 • IKA RW20.jpg
  Overhead stirrer คือ เครื่องกวนสารแบบใบกวน,เครื่องกวนสารปั่นละลาย ผสมของเหลวต่างๆ ของเหลวและของแข็ง ผง สารละลายของสารเคมี ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีDaihan Scientific , la...

 • nuve MF106.png
  เตาเผาความร้อนสูง,เตาเผาอุณหภูมิสูง Furnace หลักการทำงาน : เตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผาวัสดุ ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้แท่งวัสดุให้ความร้อน (Heating Element) ...

 • LargeHTS1003.png
  เตาให้ความร้อน Hotplate มี 2 แบบ เช่น ให้ความร้อนอย่างเดียว และให้ความร้อน Hotplate และกวนสารไปด้วย Hotplate srirrer Hotplate stirrer,magnetic stirrer,mixer sterrer,Over Head Stirr...

 • NLE1000.jpg
  ชนิดปิเปต Pipette1. ปิเปตโนมัติ ออโต้ปิเเปต (Automatic pipette) ประกอบด้วยตัวปิเปตต์และปลายปิเปตต์ (tip) มีทั้งชนิดวัดได้ปริมาตรเดียวและหลายปริมาตรโดยการปรับที่ตัวปิเปตต์ทำให้สามาร...

 • VELP_ZX3_Mixer_big(2).jpg
  Vortex Mixer คืออะไร Vortex Mixer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงหรือผสมเซลล์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ในทางชีวเคมี หรือในห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์จะใช้ ในการผสมตัวอย่างทดส...

 • nuve NS103.png
  Water still เครื่องผลิตน้ำกลั่น เครื่องผลิตน้ำกลั่นWaterstillระบบ ขดลวดความร้อน และควบแน่นด้วยน้ำเย็น กำลังการกลั่นมีให้เลือก หลายขนาด ตามการใช้งาน ในห้องปฎิบัติการ การทำน้ำให้บริ...

 • elma e60H.jpg
  Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค 1. Ultrasonic Cleanerคืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) กับน้ำยาทำควาสะอาด (solvent) ทำความสะอาดวัตถุต่า...

 • prove100.jpg
  สเปกโทรโฟโตรมิเตอร์ Spectrophotometerส่วนประกอบของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์(spectrophotometer components)เครื่องมือที่วัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต และช่วงค...

 • AND GR200.png
  เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลข ควา...

 • shimadzu moc63u.jpg
  Moisture content / ความชื้นความชื้น (moisture content) เป็นค่าที่บ่งชี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหาร เป็นสมบัติที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของอาหาร เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสีย...

 • BBS Biobase ตู้เขี่ยเชื้อ.jpg
  ตู้ปลอดเชื้อคืออะไร? (ฺBiohazard)งานค้นคว้า วิจัย ของนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบมักเกี่ยวข้องกับสารเคมีและสิ่งมีชีวิตต่างๆ (Microorganisms) บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านั้นสามารถสร้างอันตรา...

 • Fumehood FX.jpg
  อะไรคือตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood)?ตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood) หรือที่บางครั้งมักเรียกสั้นๆกันจนติดปากว่า "ฮู้ด (Hoo...

 • Buchi R100.jpg
  เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) หลักการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที...

 • E-816_SOX Buchi.jpg
  Soxhlet extractionเป็นวิธีการสกัด (extraction) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไขมันในตัวอย่างอาหาร หรือปริมาณน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพรซึ่งเป็นการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต...

 • K-360.jpg
  วิธีคเจลดาห์ล ( Kjeldahl method) เป็นการวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร โดยการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่าง วิธีนี้พัฒนาโดย Dane Johan Kjeldahl เป็นชาวเดนมาร์ก ในช่วงป...

 • Optika-B193.jpg
  กล้องจุลทรรศน์ Microscope คือความหมายของกล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นในสิ่งที่ เล็กมากๆ อีกด้วยกล้องจุลทรรศน์ ( Microscope ) คือ เครื่...

 • brookfield-lvdv-2t-viscometer.jpg
  เครื่องวัดความหนืด หรือ Visco Meter คือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความหนืดของของเหลว ใช้หลักการวัดจากแรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากความหนืด และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว นิยมใช้ในงานอุตสาหกรร...

 • master_m-series_1.jpg
  เครื่องวัดความหวาน (Brix Refractometer) เป็นเครื่องวัดความหวานแบบส่องกล้อง (Brix Refractometer) แบบพกพา Brix มีการชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหก...

 • shaker Faithful.png
  เครื่องเขย่าสาร shaker ใช้สำหรับเขย่าขวดบีกเกอร์, plate,Flask ,tube หรือเครื่องแก้วอื่นๆที่ต้องการจะเขย่า การเขย่ามี 2 แบบ 1.เขย่าแบบวงกลม Orbital shaker 2.เขย่าแนวขวาง Reciporatio...

 • เครื่องวัดความขาวข้าว Kett C600.jpg
  เครื่องวัดความขาวข้าว ข้าวกล้อง KETT C600Advanced Rice Whiteness MeterRice Whiteness meter. The new C600 tests whole rice kernels and instantly provides the whiteness value. This v...

 • elctro.jpg
  เตาหลุมให้ความร้อน Heating Mantleมีหลายขนาด หลายยี่ห้อ ให้เลือกใช้

 • 29930f1.gif
  เครื่องสกัดแรงดันสูง Supercritical Fluid Extraction (SFE)การสกัดแบบซุปเปอร์คริทิคอลฟลูอิด Super critical fluid textraction (SFE)การสกัด Extractionโดยการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิแล...

 • เครื่องตีบดตัวอย่าง.jpg

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 263,156