เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen meter

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย @taradlab โดยตรงก่อนสั่งซื้อ

การบอกคุณภาพน้ำ โดยการวัดค่าออกซิเจน


1. DO (Dissolved oxygen) คือ ปริมาณ O2 ที่ละลายน้ำ ในการหาปริมาณ O2 ในน้ำใช้สารเคมี หลายชนิดทำปฏิกิริยากับ O2 ในน้ำดังนี้

2Mn O4 + 4OH- ------------------> 2Mn(OH)2 + 2SO2-4
2Mn(OH)2 + O2 ------------------> 2MnO2 + 2H2O
2MnO2 + 4l- + 8H+ ------------------> 2Mn2 + 2l2 + 4H2O
2l2 + 4S2O2-3 ---------------------->4l- + 2S4O2-6

สูตรหาปริมาณ O2 (D.O.) ในน้ำ การหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ

หมายเหตุ DO ในน้ำ > หรือเท่ากับ 3 mg/l เป็นน้ำดี ต่ำกว่า 3 mg/l เป็นน้ำเสีย

2. BOD (Biochemical Oxygen demand) คือ ปริมาณ O2 ที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
น้ำที่มี BOD ณ 100 เป็นน้ำเสีย และถ้าน้ำมีค่า BOD < 100 mg/l เป็นน้ำดี
น้ำที่มี BOD สูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่มาก จุลินทรีย์จึงต้องใช้ O2 เพื่อสลายสารอินทรีย์ เหล่านั้น
น้ำที่มี BOD ต่ำ แสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่น้อย จุลินทรีย์จึงต้องใช้ O2 เพื่อสลายสารอินทรีย์ เหล่านั้น
สำหรับในน้ำแหล่งใดที่มีสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และไพรีดีนจุลินทรีย์ไม่สามารถ O2 สลายสารเหล่านี้ได้

3. COD (Chemical oxygen demand) คือ ปริมาณ O2 ที่สารเคมีใช้ในการทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ สารเคมีที่ใช้เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรง เช่น สารละลาย KmnO4/H+ และ K2Cr2O7/H+
และเนื่องจากจุลินทรีย์ไม่สามารถใช้ O2 สลายสารอินทรีย์พวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และ ไพรีดีนในน้ำได้ ดังนั้นจึงวัดค่า BOD ได้ต่ำกว่า COD 
ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter

 • Bante820 เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ Portable Dissolved Oxygen Meter
  19,000.00 THB
  25,000.00 THB  (-24%)
 • Bante821 เครื่องวัดออกซืเจนในน้ำ Portable Dissolved Oxygen Meter
  23,000.00 THB
  31,000.00 THB  (-26%)
 • DO Membrane HANNA HI76407A/P for HI9147-04
  0.00 THB
 • HANNA DO Electrolyte HI7042S for HI9147-04
  0.00 THB
 • HANNA HI9146 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
  9.00 THB
 • HI9147-04 เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ HANNA
  26,000.00 THB
  27,500.00 THB  (-5%)
 • HI98193 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ HANNA
  33,000.00 THB
 • LOVIBOND SD310 เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ DO meter
  47,000.00 THB
  57,000.00 THB  (-18%)
 • LOVIBOND SD400 Oxi เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ DO meter
  65,000.00 THB
  70,000.00 THB  (-7%)
 • น้ำยาสอบเทียบ HI7040L DO Zero Solution, HANNA 500 ml
  0.00 THB
 • ฺBANTE DOscan10 เครื่องวัดออกซิเจนน้ำ Pocket Dissolved Oxygen Meter
  15,900.00 THB
  19,000.00 THB  (-16%)
 • เครื่องวัดการละลายออกซิเจนในน้ำแบบปากกา Pocket meter SMARTSENSORS
  9,000.00 THB

เครื่องวัดค่าน้ำหลายพารามิเตอร์ Multiparameter

 • Cyberscan PC450 Eutech เครื่องวัดค่าph/EC
  33,000.00 THB
 • EUTECH PCS testr35 เครื่องวัดpH/EC/TDS/Salinity
  0.00 THB
  0.00 THB
 • HI98194 Hanna Multimeter เครื่องวัดค่าน้ำ pH/EC/TDS/DO/Temp
  0.00 THB
 • HI9829 Hanna Multimeter
  0.00 THB
 • Senso Direct150 pH/EC/TDS/DO Lovibond
  42,000.00 THB
 • เครื่องวัดค่า EC/TDS/Resis/SG. HANNA HI98192
  35,000.00 THB
 • เครื่องวัดค่าน้ำ PH/EC/TDS/SALT/DO/Temp AZ86031
  19,000.00 THB
  25,000.00 THB  (-24%)
Visitors: 257,258