เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Turbidity meter

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย @taradlab โดยตรงก่อนสั่งซื้อ

ความขุ่นในน้ำ คืออะไร

ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้ สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ โดยปรากฏอยู่ในลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรีย เป็นต้น

 

ค่าความขุ่นมีหน่วยเป็น NTU (Nephelometric Turbidity Units) น้ำธรรมชาติจะมีความขุ่นอยู่เสมอ

น้ำใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 NTU

น้ำขุ่นปานกลางมีค่าความขุ่นระหว่าง 25 – 100 NTU

น้ำขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 NTU

 

                                               

 

หน่วยวัดความขุ่น 

หน่วย FNU (FormazinNephelometric Units) หน่วย FNU นิยมใช้ในประเทศแถบยุโรป เหมือนกับหน่วย NTU แตกต่างกันตรวที่ wavelelength ที่ใช้วัด

หน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Units) 1 NTU = 1มิลลิกรัม ของความขุ่น (formazin) ในน้ำ 1ลิตร

ถ้าใช้ค่าความขุ่น (formazin) ในการแคลลิเบรทเครื่องวัดความขุ่น NTU = FTU

 
ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องวัดความขุ่น Turbidity meter

 • AQULYTIC AL255T-IR เครื่องวัดความขุ่น Turbidity meter
  33,000.00 THB
 • EUTECH TN100IR เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Turbiditymeter
  29,500.00 THB
  35,000.00 THB  (-16%)
 • FTB100 FAITHFUL เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Portable Turbidity Meter
  23,000.00 THB
  25,000.00 THB  (-8%)
 • HANNA HI93414 เครื่องวัดค่าความขุ่นน้ำและคลอรีน Turbidity meter
  53,500.00 THB
  66,000.00 THB  (-19%)
 • HANNA HI98703 เครื่องวัดค่าความขุ่นน้ำ Turbidity meter
  49,000.00 THB
  54,600.00 THB  (-10%)
 • LOVIBOND TB210IR เครื่องวัดความขุ่น Turbidity meter
  27,000.00 THB
  31,500.00 THB  (-14%)
 • LOVIBOND TB310IR เครื่องวัดความขุ่นน้ำแบบตั้งโต๊ะ Turbiditymeter
  55,000.00 THB
  65,000.00 THB  (-15%)
 • น้ำยาความขุ่นมาตรฐาน Turbidity Standard EUTECH
  13,000.00 THB
  14,000.00 THB  (-7%)
 • น้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดความขุ่น LOVIBOND
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Lovibond TB211IR
  35,000.00 THB
  39,000.00 THB  (-10%)
Visitors: 263,159