เครื่องวัดค่าซีโอดี COD meter

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย @taradlab โดยตรงก่อนสั่งซื้อ

ค่า COD คือ

COD ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) ค่าซีโอดี เป็นค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้และที่เป็นสารอินทรีย์เฉื่อย) ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซต์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดต์ได้ 

กระบวนการออกซิเดชั่น (oxidation) จะเกิดขึ้นโดยการใช้สารเคมีที่ทำหน้าที่ให้เกิดการรวมตัวกับออกซิเจนหรือเป็นตัวออกซิแด็นซ์ เช่น โพแทสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate), โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (potassium permanganate)การใช้สารเคมีนั้นจะเป็นตัวชี้วัดทางอ้อมถึงปริมาณของสารอินทรีย์ที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณของออกซิเจนที่ต้องใช้

ค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) ค่าซีโอดีจะมากกว่าค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ค่าบีโอดีเนื่องจากกว่ากระบวนการที่ใช้สารเคมีนั้นจะเป็นการออกซิไดต์สารอินทรีย์เฉื่อยเช่นเดียวกับกระบวนการที่จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ 

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องวัดค่าซีโอดี COD meter

 • COD Reagent MERCK น้ำยาวิเคราะห์ค่าซีโอดี
  2,500.00 THB
  3,000.00 THB  (-17%)
 • HANNA HI93754A-25 น้ำยา COD Reagent LR (25 tests)
  2,900.00 THB
 • HANNA HI93754B-25 น้ำยา COD Reagent MR (25 tests)
  2,900.00 THB
 • HANNA HI93754C-25 น้ำยา COD Reagent HR (25 tests)
  2,900.00 THB
 • HI83399 เครื่องวัดค่าซีโอดี COD Meter HANNA
  65,000.00 THB
 • Kyoritsu ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD HR (Chemical Oxygen Demand) 0-250mg/l
  0.00 THB
 • Kyoritsu ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD LR (Chemical Oxygen Demand) 0-8mg/l
  0.00 THB
 • Kyoritsu ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD MR(Chemical Oxygen Demand) 0-100mg/l
  0.00 THB
 • MERCK Move100 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Colorimeter
  9.00 THB
 • MERCK Spectroquant® Prove 100 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometer
  9.00 THB
 • MERCK Spectroquant® Prove 300 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometer
  9.00 THB
 • MERCK TR320 เตาย่อยซีโอดี COD Reactor
  9.00 THB
 • MERCK TR420 เตาย่อยซีโอดี COD Reactor
  9.00 THB
 • MERCK TR620 เตาย่อยซีโอดี COD Reactor
  9.00 THB
 • THERMO AQ3140 เครื่องวัดค่าซีโอดี COD Meter
  0.00 THB
 • สารเคมีวัดซีโอดี COD Reagent Lovibond HR 0-15,000 mg/l
  2,500.00 THB
  3,000.00 THB  (-17%)
 • สารเคมีวัดซีโอดี COD Reagent Lovibond LR 0-150 mg/l
  2,500.00 THB
  3,000.00 THB  (-17%)
 • สารเคมีวัดซีโอดี COD Reagent Lovibond MR 0-1,500 mg/l
  2,500.00 THB
  3,000.00 THB  (-17%)
 • เครื่องวัดค่าCOD Meter LOVIBOND MD600
  55,000.00 THB
 • เครื่องวัดค่าซีโอดี COD Meter MD200
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดซีโอดี COD Meter LOVIBOND Multidirect
  60,000.00 THB
  75,000.00 THB  (-20%)
 • เตาย่อยซีโอดี COD Reactor LOVIBOND RD125
  0.00 THB
  0.00 THB

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 268,011