เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย @taradlab โดยตรงก่อนสั่งซื้อ

Homogenizer / เครื่องโฮโมจีไนซ์    

  เครื่องโฮโมจีไนซ์ (homogenizer) อาจเรียกว่า pressure homogenizer เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้

เพื่อการโฮโมจีไนซ์ (homogenization) ใช้เพื่อการผสม (mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน
เกิดอิมัลชัน (emulsion) คงตัว

การใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องโฮโมจีไนซ์ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเหลว ได้แก่ น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม น้ำกะทิ น้ำสลัด

หลักการทำงาน

เครื่องโฮโมจีไนซ์ทำงานโดยใช้ปั๊มความดันสูง บังคับให้ของเหลวผ่านช่องแคบ ที่เรียกว่า วาล์วโฮโมจีไนซ์ (homogenization
valve) ด้วยความเร็วสูงมาก พลังงานจากแรงดัน ทำให้เกิดแรงเฉือน (shear) แรงกระแทกและการแตกตัวของฟองอากาศ
ขนาดเล็ก (cavitation) อย่างรุนแรง มีผลให้อนุภาคของเหลวมีขนาดเล็กลงและเกิดการกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน

ความดันที่ใช้เพื่อการพาสเจอไรซ์อาหารเหลว เช่น น้ำนม อยู่ระหว่าง 10-25 MPa (100-250 bars)

 

ประเภทของเครื่องฮอโมจีไนซ์

1. เครื่องโฮโมจีไนซ์แบบขั้นตอนเดียว ( single stage homogenizer) หมายถึง เครื่องโฮโมจีไนซ์ที่มีวาล์วโฮโมจีไนซ์ชุดเดียว
ใช้ความดันในช่วง 2,000 -2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) น้ำนมที่ผ่านการโฮโมจีไนซ์มีขนาดเล็ก แต่ยังมีแนวโน้มที่กลับมา
รวมกันได้อีก

2. เครื่องโฮโมจีไนซ์แบบสองขั้นตอน (two stage homogenizer) หมายถึง เครื่องฮอโมจีไนซ์ที่มีวาล์วโฮโมจีไนซ์ 2 ชุด
โดยชุดแรกใช้ความดันในช่วง 2,000 -2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ของเหลวที่ผ่านจากวาล์วชุดแรกจะผ่านเข้าสู่วาล์ว
ชุดที่สอง ซึ่งใช้ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ช่วยทำให้เม็ดไขมันที่ผ่านจากวาล์วชุดแรกซึ่งอาจกลับมารวมตัวกันได้อีก เกิดการกระจายตัวเป็นอิมัลชัน (emulsion) ที่คงตัว    

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer

 • Dispensing Tool DAIHAN Homogenizer
  0.00 THB
 • IKA T10 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer
  0.00 THB
 • IKA T18 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer
  0.00 THB
 • IKA T25 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer
  9.00 THB
 • IKA T50 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer
  0.00 THB
 • IKA T65 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer
  0.00 THB
 • Taflon Oring for HT1025
  1,650.00 THB
  2,500.00 THB  (-34%)
 • เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer DAIHAN HG15A
  37,500.00 THB
 • เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer Daihan HG15D
  48,500.00 THB
 • เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer SCILOGEX D500
  55,000.00 THB
 • เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer Velp OV5
  75,000.00 THB
  85,000.00 THB  (-12%)
 • เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer Wiggens D130
  45,000.00 THB
 • เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ Homogenizer Wiggens D500
  59,500.00 THB
  75,000.00 THB  (-21%)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 257,248