เครื่องชั่ง Balance

เครื่องชั่ง (balance) 

เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลข ความละเอียดของการชั่ง 0.01 ถึง 0.00001 กรัม บริษัทผู้ผลิตมีหลายรุ่น หลายแบบให้เลือก ที่คุ้นหน้า คุ้นตา ก็เป็นของ satories  Precision และ mettler

การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องชั่ง

1. จะต้องติดตั้งเครื่องชั่งในพื้นที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือน และอยู่ในแนวระนาบ เช่น ติดตั้งบนโต๊ะหินอ่อน เป็นต้น

2. ปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

3. ในการวางสารเคมีต้องวางในตำแหน่งกึ่งกลางของจานชั่งเสมอ

4. ห้ามชั่งสารเคมีบนจานชั่งโดยตรง เพราะสารเคมีจะทำให้จานชั่งชำรุดเสียหาย ต้องชั่งสารเคมีในภาชนะอื่น เช่น ขวดชั่งสาร หรือครูซิเบิ้ล ส่วนในการชั่งสารที่กัดกร่อนโลหะได้ให้ชั่งสารในขวดชั่งสารที่มีฝาปิด

5. ห้ามชั่งสารเคมีในขณะร้อน ต้องรอให้สารนั้นเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องเสียก่อน

6. ห้ามชั่งสารที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของเครื่องชั่ง

7. ขณะชั่งหากมีสารเคมีหกหล่น จะต้องรีบทำความสะอาดทันที

8. รักษาความสะอาดของเครื่องชั่งให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และปิดด้วยผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปในเครื่องชั่ง

9. จะต้องมีการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องชั่งเสมอ โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมกับน้ำหนักของสารตัวอย่างที่ต้องการชั่ง และไม่ใช้มือจับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานต้องใช้คีมคีบ เพื่อป้องกันน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปจากไขมันที่ติดบนตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จากการชั่งน้ำหนัก เกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อให้ได้น้ำหนักถูกต้องตามความเป็นจริง

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความชื้น เพราะว่าสารบางตัวสามารถดูดความชื้นจากอากาศขณะชั่งได้

- มีการระเหยของสารในขณะชั่ง เนื่องจากเป็นสารที่ระเหยได้ง่าย เพราะฉะนั้นจะต้องชั่งสารในระบบปิด

 

- การชั่งสารขณะร้อน จะทำให้อากาศรอบๆ จานชั่งร้อนขึ้นและดันจานชั่งให้ลอยขึ้นทำให้ชั่งน้ำหนักสารได้น้อยกว่าความเป็นจริง

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องชั่งน้ำหนัก Balance

 • AND BM252 เครื่องชั่งความละเอียด 5 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX1200i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX2000i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX200i เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX3000i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX300i เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX5000i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX500i เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND GR200 เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง
  0.00 THB
  0.00 THB
 • AND GR300 เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • RADWAG AS220R1 เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง External Calibrate
  31,500.00 THB
 • RADWAG AS220R2 เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง Internal Calibrate
  33,000.00 THB
 • RADWAG PS1000R1 เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง External Calibrate
  24,000.00 THB
 • RADWAG PS1000R2 เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง Internal Calibrate
  28,000.00 THB
 • RADWAG PS10100R2 เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง Internal Calibrate
  39,000.00 THB
 • RADWAG PS2100R2 เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง Internal Calibrate
  25,000.00 THB
 • RADWAG PS3500R1 เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง External Calibrate
  21,000.00 THB
 • RADWAG PS3500R2 เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง Internal Calibrate
  25,000.00 THB
 • RADWAG PS360R2 เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง Internal Calibrate
  25,000.00 THB
 • RADWAG PS4500R1 เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง External Calibrate
  22,000.00 THB
Visitors: 268,014