เครื่องทำน้ำกลั่น Waterstill

Water still เครื่องผลิตน้ำกลั่น

เครื่องผลิตน้ำกลั่น Waterstill ระบบ ขดลวดความร้อน และควบแน่นด้วยน้ำเย็น กำลังการกลั่นมีให้เลือก หลายขนาด ตามการใช้งาน ในห้องปฎิบัติการ

 

การทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่น (Distillation Water)

 

    การกลั่นเป็นวิธีการทำน้ำให้บริสุทธิ์ทางกายภาพวิธีหนึ่งซึ่งใช้กันมานาน ทำโดยการต้มน้ำจนเดือด แล้วให้ไอน้ำกลั่นตัวที่คอนเดนเซอร์ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำมาก ไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำซึ่งเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ วิธีนี้สามารถกำจัดเชื้อต่างๆได้หลายชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สำหรับในห้องปฏิบัติการ น้ำกลั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำปฏิกิริยา โดยมีเครื่องกลั่นน้ำ (Distillation Equipment) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สำหรับผลิตน้ำกลั่น ซึ่งเครื่องมือนี้นอกจากจะใช้สำหรับกลั่นน้ำแล้วยังสามารถใช้ร่วมในปฏิกิริยาการวิเคราะห์หลายอย่าง เช่นการไทเทรต และการทำปฏิกิริยา Kjeldahlการทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่น   การกลั่น (Distillation)         การกลั่นเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการทำของเหลวให้บริสุทธิ์ ใช้สำหรับแยกของเหลวที่ผสมรวมกับของแข็ง หรือแยกของเหลว 2 ชนิดขึ้นไปที่ผสมจนกลายเป็นสารละลายเนื้อเดียวกันออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดเป็นปัจจัยในการแยกการกลั่นเป็นกระบวนการที่ทำให้ของเหลวได้รับความร้อนจนกลายเป็นไอ แล้วทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง ในขณะที่กลั่นของเหลวผสม ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะกลายเป็นไอแยกออกมาก่อน แล้วของเหลวที่ที่มีจุดเดือดสูงกว่าจะแยกออกมาภายหลัง

มีจำหน่ายหลายยี่ห้อ เช่น Labtech,Nuve

เครื่องกลั่นน้ำ เครื่องทำน้ำกลั่น Basic waterstill

 • LABTECH LWD204SF เครื่องกลั่นน้ำ Waterstill
  0.00 THB
 • LABTECH LWD208SF เครื่องกลั่นน้ำ Waterstill
  0.00 THB
 • NUVE ND12 เครื่องกลั่นน้ำ Waterstill
  0.00 THB
 • NUVE ND4 เครื่องกลั่นน้ำ Waterstill
  0.00 THB
 • NUVE ND8 เครื่องกลั่นน้ำ Waterstill
  0.00 THB
 • NUVE NS103 เครื่องกลั่นน้ำ Waterstill
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำ ESSTELL EWD104S
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำ ESSTELL EWD108S
  0.00 THB

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 257,256