เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath

Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค

1. Ultrasonic Cleaner คืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) กับน้ำยาทำควาสะอาด (solvent) ทำความสะอาดวัตถุต่างๆ ซึ่งคลื่นควมถี่สูงอัลตร้าซาวด์สามารถใช้ร่วมกับน้ำได้ Ultrasonic Cleaner ถูกใช้ทำความสะอาดวัตถุหรือสิ่งของหลายๆ ประเภทเช่น อัญมณี, แว่นตา, นาฬิการ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือช่าง, เหรียญ, ไม้กอล์ฟ, ปืนพก, เครื่องดนตรี, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
2. อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) คือคลื่นเสียงที่มีความถี่เสียงเกินการได้ยินของมนุษย์ (ความถี่ที่สูงเกิน 20KHz) โทนเสียงต่างๆ ถูกกำหนดโดยความถี่ของเสียง ความถี่ต่ำสร้างเสียงทุ้ม ความถี่สูงสร้างเสียงแหลม 
3. อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 คือระดับเสียงที่สูงเกินกว่าหูมนุษย์ได้ยิน ความถี่ที่สูงเกินกว่า 18 กิโลเฮิรตซ์ถือเป็นอัลตร้าโซนิค ความถี่ที่ใช้ใน Ultrasonic Cleaner อยู่ในช่วง 20 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 100,000 กิโลเฮิรตซ์หรือสูงกว่า โดยทั่วไปเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมมีความถี่อยู่ในช่วง 20 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ ความถี่ที่สูงกว่า 50KHz มีใช้ในเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ

ข้อควรรู้เพื่อการใช้งาน Ultrasonic Cleaner อย่างมีประสิทธิภาพ
1. วัตถุหรือสิ่งของที่ต้องการทำความสะอาดต้องถูกแช่ในน้ำ และระดับน้ำไม่ควรเกินระดับ MAX
2. น้ำอุ่นและระดับน้ำที่เหมาะสมจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงขึ้น
3. ภายในถังควรมีพื้นที่ว่างที่เพียงพอ ไม่ควรใส่วัตถุที่ต้องการทำความสะอาดมากเกินไปเพราะจะให้ประสิทธิภาพใจการล้างลดลง 
4. ไม่ควรวางวัตถุภายในถังซ้อนกันเพราะเครื่องไม่สามารถทำความสะอาดได้
5. ควรใช้ตะกร้าสำหรับการทำความสะอาดทุกครั้ง ไม่ควรวางวัตถุที่ต้องการทำความสะอาดลงก้นถังโดยตรง
6. น้ำที่อุณหภูมิสูงจะทำให้การล้างมีประสิทธิสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 80 องศาเซลเซียส ตัวเครื่องจะได้รับผลกระทบ 
ดังนั้นอุณหภูมิที่แนะนำคือ 40 ถึง 60 องศาเซลเซียส
ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath

 • ELMA Easy100H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA Easy120H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA Easy180H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA Easy30H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA Easy40H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA Easy60H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA P120H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA S30H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • ELMA S70H เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค Ultrasonic bath
  0.00 THB
 • เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค ELMA SELECT30
  38,500.00 THB
  ขายแล้ว 5
 • เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค ELMA SELECT60
  65,000.00 THB

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 257,248