เครื่องเขย่าสาร Voltex mixer

Vortex Mixer คืออะไร

  Vortex Mixer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงหรือผสมเซลล์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ในทางชีวเคมี หรือในห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์จะใช้ ในการผสมตัวอย่างทดสอบกับสารเจือจาง Vortex Mixer

จะมีปุ่มปรับ ตั้งความเร็ว และให้ทำงานแบบต่อเนื่อง หรือ ทำงานเฉพาะเมื่อมีแรงกดบนยางหลุม

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องเขย่าสาร Voltex mixer

 • Velp Voltex ZX3
  9,000.00 THB
  15,000.00 THB  (-40%)
 • เครื่องเขย่าสาร Voltex mixer GEMMY VM300
  8,500.00 THB
  9,500.00 THB  (-11%)
 • เครื่องเขย่าสาร Voltex mixer LMS VTX3000L
  8,500.00 THB
  9,500.00 THB  (-11%)
Visitors: 257,249