ตู้อบลมร้อน,Hot air oven

ความหมายของการอบแห้ง (ตู้อบลมร้อน hot air oven)

การอบแห้ง (Drying) คือ การเอาน้ำออกจากวัสดุที่ต้องการทำให้ปริมาณน้ำในวัสดุนั้นลดลง (ความชื้นลดลง) โดยส่วนใหญ่วัสดุนั้นจะอยู่ในสถานะของแข็ง น้ำที่ระเหยออกจากวัสดุนั้นอาจจะไม่ต้องระเหยที่จุดเดือดแต่ใช้อากาศพัดผ่านวัสดุนั้นเพื่อดึงน้ำออกมา วัสดุจะแห้งได้มาก-น้อยจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของมันด้วย ในการอบ เมื่อทำให้ของเหลวในวัตถุดิบระเหยเป็นไอ จะได้ผลิตภัณฑ์ของแข็งที่มีสัดส่วนของของเหลวต่ำลง ซึ่งนอกจากจะมีกรณีที่วัตถุดิบมีสภาพเป็นของแข็งที่เปียกชื้นแล้ว ยังมีกรณีที่อบของเหลวข้น(slurry) หรือของเหลวใสเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงอีกด้วย

ตู้อบลมร้อนโดยมากมักจะเป็นส่วนสุดท้ายของกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่อบแล้วจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จทันที ดังนั้น การอบไม่สม่ำเสมอ เช่น ไม่แห้งหรือแห้งเกินไป และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุดิบเป็นก้อน รวมทั้งปริมาณผลได้ (yield) จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ นอกจากนี้ความร้อนแฝงของการระเหยของของเหลวจะมีค่าสูง การอบจึงสิ้นเปลืองพลังงานมาก การจัดการพลังงานความร้อนจึงเป็นปัญหาที่สำคัญ

อัตราความชื้น

ในการแสดงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในวัตถุดิบ จะสามารถแสดงได้ด้วยปริมาณน้ำต่อปริมาณมวลรวมเปียก (ค่า wet base) หรือปริมาณน้ำต่อปริมาณวัตถุดิบแห้ง (ค่า dry base)   ในขณะที่อบมวลรวมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เมื่อคำนวณความชื้นแบบ wet basis จะทำให้ค่าความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นในการคำนวณทางอุตสาหกรรม จะใช้ค่าความชื้น ที่คำนวณแบบ dry basis ซึ่งมวลแห้งเป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากมวลแห้งนี้มีค่าคงที่ตลอดการอบ จึงมีความสะดวกมากกว่า ถ้าให้ความชื้นที่ wet basis เท่ากับ ωw และให้ความชื้นที่ dry basis เท่ากับ ωd แล้ว ค่าทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้

 

 
สามารถดูรายละเอียดตู้อบลมร้อน Hot air oven รุ่นต่างๆได้ เรามี ตู้อบลมร้อน Hot air oven ให้เลือกมากมายหลายรุ่น

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

สนใจสินค้ารายการไหนกรุณากรอกแบบฟอร์มสอบถาม หรือโทร 081-4675079

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ตู้อบลมร้อน Hot air Oven MEMMERT

 • UN110 ตู้อบลมร้อน Memmert
  9.00 THB
 • UN160 ตู้อบลมร้อน Memmert
  9.00 THB
 • UN260 ตู้อบแห้ง Memmert
  9.00 THB
 • UN30 ตู้อบลมร้อน Memmert
  9.00 THB
 • UN450 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า Memmert
  9.00 THB
 • UN55 ตู้อบลมร้อน Memmert
  9.00 THB
 • UN75 ตู้อบแห้งไฟฟ้า Memmert
  9.00 THB
 • UN750 ตู้อบ Memmert
  9.00 THB
 • ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven) ยี่ห้อ MEMMERT UF55
  9.00 THB
 • ตู้อบความร้อนไฟฟ้า Oven MEMMERT UF110
  9.00 THB
 • ตู้อบความร้อนไฟฟ้า Oven MEMMERT UF160
  9.00 THB
 • ตู้อบความร้อนไฟฟ้า Oven MEMMERT UF260
  9.00 THB

ตู้อบลมร้อน Hot air Oven BINDER

 • Binder FD400 ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม
  9.00 THB
 • Binder FD720 ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม
  0.00 THB
 • FD115 Binder ตู้อบลมร้อนเเบบมีพัดลม
  0.00 THB
 • FD260 Binder ตู้อบลมร้อนเเบบมีพัดลม
  0.00 THB
 • FD56 ฺBinder ตู้อบลมร้อนเเบบมีพัดลม
  0.00 THB
 • FED115 Binder ตู้อบลมร้อนมีพัดลมปรับตั้งเวลาเเละความเเรงพัดลมได้
  0.00 THB
  0.00 THB
 • FED260 Binder ตู้อบลมร้อนมีพัดลมปรับตั้งเวลาเเละความเเรงพัดลมได้
  0.00 THB
 • FED56 Binder ตู้อบลมร้อนมีพัดลมปรับตั้งเวลาเเละความเเรงพัดลมได้
  0.00 THB
  0.00 THB
 • FED720 Binder ตู้อบลมร้อนมีพัดลมปรับตั้งเวลาเเละความเเรงพัดลมได้
  0.00 THB
 • VD115 Binder ตู้อบลมร้อนแบบสูญญากาศ
  9.00 THB
 • VD23 Binder ตู้อบลมร้อนแบบสูญญากาศ
  0.00 THB
 • VD53 Binder ตู้อบลมร้อนแบบสูญญากาศ
  9.00 THB

ตู้อบลมร้อน Hot air Oven DAIHAN

 • DAIHAN ON105 ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB
 • DAIHAN ON155 ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB
 • DAIHAN ON50 ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB

ตู้อบลมร้อน Hot air Oven FAITHFUL

 • ตู้อบแห้ง High Temp Hot Oven FAITHFUL GW50
  0.00 THB
 • ตู้อบแห้ง Hot Air Oven FAITHFUL WGL
  0.00 THB
 • ตู้อบแห้ง Hot air Oven FAITHFUL WHL
  0.00 THB
 • ตู้อบแห้งและตู้บ่มเชื้อ Oven FAITHFUL GP
  0.00 THB
 • ตู้อบแห้งไฟฟ้า Oven FAITHFUL WP
  0.00 THB

ตู้อบลมร้อน Hot air Oven KWF

 • KWF SOV140B ตู้อบลมร้อน/ตู้อบแห้ง แบบมีพัดลม
  0.00 THB
 • KWF SOV70B ตู้อบลมร้อน/ตู้อบแห้ง แบบมีพัดลม
  0.00 THB

ตู้อบลมร้อน Hot air Oven NUVE

 • Nuve FN120 ตู้อบแห้ง,ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven
  0.00 THB
 • Nuve FN400 ตู้อบแห้ง,ตู้อบลมร้อน Hot AirOven
  0.00 THB
 • Nuve FN400P ตู้อบแห้ง,ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven
  0.00 THB
 • Nuve FN500 ตู้อบแห้ง,ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven
  0.00 THB
 • Nuve FN500P ตู้อบแห้ง,ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven
  0.00 THB
 • Nuve FN55 ตู้อบแห้ง,ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven
  0.00 THB

ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven JSR

 • JSR JSOF-050 ตู้อบลมร้อนมีพัดลม 48 ลิตร
  0.00 THB
 • JSR JSOF-100 ตู้อบลมร้อนมีพัดลม 100 ลิตร
  0.00 THB
 • JSR JSOF-150 ตู้อบลมร้อนมีพัดลม 150 ลิตร
  0.00 THB
 • JSR JSOF-250 ตู้อบลมร้อนมีพัดลม 250 ลิตร
  0.00 THB
 • JSR JSON-050 ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB
 • JSR JSON-100 ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB
 • JSR JSON-250 ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB
 • JSR JSON-30S ตู้อบแห้งลมร้อน Hot air oven
  0.00 THB
Visitors: 248,210