ตู้บ่มเชื้อ,Incubator,ตู้บ่มเพาะเชื้อราคาถูก

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย @taradlab โดยตรงก่อนสั่งซื้อ

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator

 
ในชีววิทยาตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจริญเติบโตและรักษาวัฒนธรรมทางจุลชีววิทยาหลักสูตรหรือเซลล์เพาะเลี้ยง ตู้บ่มเพาะเชื่อ รักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นและเงื่อนไขอื่น ๆ เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศภายใน Incubator มีความจำเป็นสำหรับมากของงานทดลองในเซลล์ชีววิทยาจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยาและจะใช้ในการเพาะเชื้อทั้งสองเป็นเซลล์ eukaryotic

นอกจากนี้ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator ยังใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแม่ไก่ นี้มักจะส่งผลในอัตราที่สูงฟักเนื่องจากความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทั้ง แบรนด์ต่างๆของตู้อบเชิงพาณิชย์ที่มีพันธุ์

ตู้อบทางชีววิทยาเป็นฉนวนกล่องที่มีที่อุ่นปรับปกติจะขึ้นถึง 60 ถึง 65 ° C (140 ถึง 150 ° F) แม้บางคนจะสามารถไปสูงกว่าเล็กน้อย (โดยทั่วไปจะไม่เกิน 100 ° C)อุณหภูมิที่ใช้บ่อยที่สุดทั้งสำหรับแบคทีเรียเช่นที่ใช้บ่อยเชื้อ E. coli เช่นเดียวกับเซลล์สัตว์จะอยู่ที่ประมาณ 37 ° C เป็นชีวิตเหล่านี้เจริญเติบโตได้ดีภายใต้เงื่อนไขเช่น สำหรับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดลองทางชีวภาพเช่น cerevisiae รุ่นยีสต์อุณหภูมิเติบโต 30 ° C เป็นดีที่สุด

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator ซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถรวมถึงความสามารถในการลดอุณหภูมิ (ผ่านเครื่องทำความเย็น) หรือความสามารถในการควบคุมความชื้นหรือระดับ CO2 นี้เป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูกของเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ความชื้นสัมพัทธ์มักจะ> 95% และค่า pH เป็นกรดเล็กน้อยจะทำได้โดยการรักษาระดับ CO2 5%

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator ส่วนใหญ่มีการตั้งเวลาบางส่วนยังสามารถตั้งโปรแกรมให้วงจรผ่านอุณหภูมิที่แตกต่างกันระดับความชื้น ฯลฯ ตู้สามารถแตกต่างกันไปในขนาดจากโต๊ะไปยังหน่วยงานขนาดของห้องขนาดเล็ก

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

ตู้บ่มเชื้อ Incubator MEMMERT

 • IF110 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF160 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF260 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF30 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF450 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF55 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF75 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IF750 ตู้บ่มเพาะเชื้อมีพัดลม Memmert
  9.00 THB
 • IN110 ตู้บ่มเพาะเชื้อ Memmert
  9.00 THB
 • IN160 ตู้บ่มเพาะเชื้อ Memmert
  9.00 THB
 • IN260 ตู้บ่มเพาะเชื้อ Memmert
  9.00 THB
 • IN30 ตู้บ่มเพาะเชื้อ Memmert
  9.00 THB

ตู้บ่มเชื้อ Incubator BINDER

 • Binder BD115 ตู้บ่มเชื้อ ตู้เลี้ยงเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • Binder BD260 ตู้บ่มเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • Binder BD56 ตู้บ่มเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • Binder BD720 ตู้บ่มเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • Binder KB115 ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบอุณหภูมิต่ำ Cooling Incubator
  0.00 THB
 • Binder KB23 ตู้บ่มเชื้อระบบทำความเย็น Cooling Incubator
  9.00 THB
 • Binder KB240 ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ
  9.00 THB
 • Binder KB400 ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ
  0.00 THB
 • Binder KB53 ตู้บ่มเชื้อระบบทำความเย็น Cooling Incubator
  0.00 THB
 • Binder KB720 ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ
  9.00 THB

ตู้บ่มเชื้อ Incubator DAIHAN

 • ตู้บ่มเชื้อ Incubator DAIHAN IF105
  9.00 THB
 • ตู้บ่มเชื้อ Incubator DAIHAN IF155
  9.00 THB
 • ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ Incubator DAIHAN IF50
  9.00 THB

ตู้บ่มเชื้อ Incubator LABTECH

 • LABTECH LIB-030M ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • LABTECH LIB-060M ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • LABTECH LIB-080M ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • LABTECH LIB-150M ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB

ตู้บ่มเชื้อ Incubator FAITHFUL

 • ตู้บ่มเชื้อ Incubator FAITHFUL DHL
  9.00 THB
 • ตู้บ่มเชื้อ Incubator FAITHFUL WP
  9.00 THB
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator FAITHFUL WPL
  9.00 THB

ตู้บ่มเชื้อ Incubator NUVE

 • ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator Nuve EN300
  0.00 THB
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator NUVE EN400
  0.00 THB
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator NUVE EN500
  0.00 THB

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator JSR

 • JSBI-150C JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี BODIncubator ขนาด 150 ลิตร
  0.00 THB
 • JSBI-250C JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี BODIncubator ขนาด 420 ลิตร
  0.00 THB
 • JSBI-420C JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี BODIncubator ขนาด 420 ลิตร
  0.00 THB
 • JSBI-840C JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี BODIncubator ขนาด 840 ลิตร
  0.00 THB
 • JSGI-050T JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • JSGI-100T JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • JSGI-150T JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB
 • JSGI-250T JSR ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator
  0.00 THB

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ตู้บ่มเชื้อ Incubator Lovibond

 • LOVIBOND TC135S ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี
  0.00 THB
 • LOVIBOND TC140G ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี
  9.00 THB
 • LOVIBOND TC255S ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี
  9.00 THB
 • LOVIBOND TC455S ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี
  9.00 THB
Visitors: 257,256