อ่างควบคุมอุณหภูมิ Waterbath,waterbath memmert,อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ,อ่างควบคุมอุณหภูมิ

สินค้าอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน้า Website กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย @taradlab โดยตรงก่อนสั่งซื้อ

การใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath ถูกวิธี
วิธีการติดตั้งและใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
 

 1. เลือกตำแหน่งวางเครื่องให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรมีระยะห่างจากผนัง อย่างน้อย 20 เซนติเมตร
 2. เลือกใช้แรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง ( 230V/50Hz ) ใช้เต้าเสียบให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการกระแสไฟฟ้าของเครื่อง (10 A.) และควรเป็นชนิดที่มีการต่อสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 3. ในกรณีที่ใช้น้ำเป็น Media ควรใช้น้ำกลั่น หรือน้ำกรอง เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกรัน
 4. การเติมน้ำ (Media) ในอ่าง ควรเติมน้ำมีระดับต่ำกว่าขอบอ่าง ประมาณ 5 เซนติเมตร
 5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีประเภทที่มีฤทธิ์เข้มข้นสัมผัสกับเครื่องโดยทางตรง เพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานลดการสึกหรอ การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง

วิธีการบำรุงรักษาหลังจากปิดเครื่อง และหยุดการใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
 

 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath เมื่อสังเกตเห็นความสกปรกของน้ำในอ่าง หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 2. การทำความสะอาด ควรเช็ดทำความสะอาดที่ขดลวดทำความร้อนและอ่างให้สะอาด และแห้ง  โดยไม่ควรใช้ของมีคมหรือกระดาษทรายขัดถูอุปกรณ์ไฟฟ้า (Heater) และอ่าง
 3. สารเคมีที่นำมาใช้ภายในอ่างที่อาจทำปฏิกิริยากับอุปกรณ์ไฟฟ้าและตัวอ่าง และส่งผลให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเสร็จ ให้รีบทำความสะอาดตามข้อ 2
 4. ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 5. ควร Drain น้ำทิ้งและทำความสะอาดทุกครั้ง เมื่อหยุดการใช้งานหลาย ๆ วัน

อ่างควบคุมอุณหภูมิความเย็นแนวตั้งและแนวนอน
วิธีการติดตั้งและใช้งาน
 

 1. เลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องให้เหมาะสมต่อการใช้งานและอยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 1 ฟุต และมีการถ่ายเทของอากาศที่ดี เพื่อส่งผลทำให้ระบบทำความเย็นของเครื่องจะได้มีการระบายความร้อนที่ดี ประสิทธิภาพของความเย็นสูง
 2. เลือกใช้แรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง (230V/50Hz) ใช้เต้าเสียบให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการกระแสไฟฟ้าของเครื่อง (10 A.) และควรเป็นชนิดที่มีการต่อสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 3. ในกรณีที่ใช้น้ำเป็น media ควรใช้เป็นน้ำกลั่น หรือน้ำกรองเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตระกรัน
 4. การเติมน้ำ (media) ในอ่างควรเติมน้ำให้มีระดับต่ำกว่าขอบอ่าง ประมาณ 5 เซนติเมตร
 5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีประเภทที่มีฤทธิ์เข้มข้นสัมผัสกับเครื่องโดยทางตรง เพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลดการสึกหรอ การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับตัวอ่างและคอล์ยเย็น (ในรุ่นที่มีคอล์ยเย็นในอ่าง)

        วิธีการบำรุงรักษาหลังจากปิดเครื่อง และหยุดการใช้งาน
 

 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath เมื่อสังเกตเห็นความสกปรกของน้ำในอ่าง หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 2. การทำความสะอาด ควรเช็ดทำความสะอาดที่ขดลวดทำความเย็นและอ่างให้สะอาด  ไม่ควรใช้ของมีคมหรือกระดาษทรายขัดถู บริเวณอ่างและคอล์ยเย็น (ในรุ่นที่มีคอล์ยเย็นในอ่าง)
 3. สารเคมีที่นำมาใช้ภายในอ่างที่อาจทำปฏิกิริยากับตัวอ่างและคอล์ยเย็น (ในรุ่นที่มีคอล์ยเย็นในอ่าง) และส่งผลให้เกิดความเสียหาย เมื่อใช้งานเสร็จ ให้รีบทำความสะอาดตามข้อที่ 2
 4. ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 5. ควร Drain น้ำทิ้งและทำความสะอาดทุกครั้ง เมื่อหยุดการใช้งานหลาย  ๆ วัน

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Waterbath

 • AL12 LAUDA อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
  0.00 THB
 • AL18 LAUDA อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • AL5 LAUDA อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • DAIHAN WB11 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Waterbath
  0.00 THB
 • Daihan WB22 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Waterbath
  0.00 THB
 • EWB111D ESSTELL อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • EWB114D ESSTELL อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • EWB122D ESSTELL อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • LWB106D LABTECH อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • LWB111D LABTECH อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • LWB122D LABTECH อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • NUVE NB5 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Waterbath
  0.00 THB
Visitors: 257,247