ออโต้ปิเปต Autopipette

ชนิดปิเปต Pipette

1. ปิเปตโนมัติ ออโต้ปิเเปต (Automatic pipette) ประกอบด้วยตัวปิเปตต์และปลายปิเปตต์ (tip) มีทั้งชนิดวัดได้ปริมาตรเดียวและหลายปริมาตรโดยการปรับที่ตัวปิเปตต์ทำให้สามารถวัดปริมาตรได้ถูกต้องและรวดเร็วอย่างไรก็ตามปิเปตต์ชนิดนี้มีราคาแพงแม้ว่าจะสะดวกและเหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย

2. ปิเปตชนิดขวด (Dispenser pipette or Dilutor) เป็นภาชนะแก้วหรือพลาสติกที่มีปากกว้างต่อเข้ากับส่วนปิเปตต์ซึ่งสามารถปรับปริมาตรต่างๆได้สามารถจ่ายสารละลายได้ทีละมากๆอย่างรวดเร็วสะดวกเพราะไม่ต้องใช้ปากดูด


ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.081-4675079

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette CAPP

 • CAPP B02-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B10-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B100-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B1000-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B10000-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B20-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B200-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B50-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)
 • CAPP B5000-1 ออโต้ปิเปต,เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ CAPP Bravo
  6,500.00 THB
  7,900.00 THB  (-18%)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette อื่นๆ

 • เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปตLABPRO
  3,500.00 THB

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette NICHIRYO

 • NICHIRYO NLE10 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette
  0.00 THB
 • NICHIRYO NLE100 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette
  0.00 THB
 • NICHIRYO NLE1000 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette
  0.00 THB
 • NICHIRYO NLE20 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย,ออโต้ปิเปต Autopipette
  0.00 THB
Visitors: 257,248