เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer

เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟราเรด Infrared Thermometer

 • Infrared Thermometer PEAK 6530C
  2,500.00 THB
  3,500.00 THB  (-29%)
 • อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ MESTEK IR01C
  4,500.00 THB
 • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น TFI 260 ยี่ห้อ EBRO
  4,500.00 THB
  5,500.00 THB  (-18%)
 • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น TFI 550 ยี่ห้อ EBRO
  8,500.00 THB
  10,000.00 THB  (-15%)
 • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น TFI 650 ยี่ห้อ EBRO
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบจิ้มสัมผัส EBRO รุ่น TLC750i
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ JZIKI สำหรับวัดไข้โดยเฉพาะ
  0.00 THB
  0.00 THB
Visitors: 257,246