BUCHI R300 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator

รหัสสินค้า : EB002

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

BUCHI R300 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator 


รายละเอียดเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator)


คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่


คุณลักษณะเฉพาะ

1 ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร มีลักษณะดังนี้

1.1   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารและควบแน่นสารตัวอย่างแบบขึ้นตอนเดียว ภายใต้สภาวะสุญญากาศ

1.2   สามารถควบคุมความเร็วรอบการหมุนได้ตั้งแต่ 10 ถึง 280 รอบต่อนาที

1.3   อ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้ได้กับน้ำหรือน้ำมัน ควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิคส์ ใช้พลังงาน ประมาณ 1,500 วัตต์ โดยควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 2200C และสามารถแสดงอุณหภูมิจริง และอุณหภูมิที่กำหนด เป็นตัวเลขไฟฟ้าได้พร้อมกัน

1.4   ตัวอ่างสามารถตั้งค่าล๊อคอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนค่าระหว่างใช้งาน

1.5   ตัวอ่างด้านในทำด้วยสแตนเลสสตีลเกรด 1.4404 วัสดุภายนอกของอ่างทำด้วย PBT (Polybutylene terephthalate) และออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกลั่นได้หลายขนาดสูงสุดถึง 5 ลิตร

1.6   อ่างให้ความร้อนและฐานของอ่างเป็นแบบ cordless power supply เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายสารตัวกลางให้ความร้อนโดยไม่ต้องดึงสายไฟที่ฐานออก และชุดอ่างให้ความร้อนแยกเป็นอิสระจากตัวเครื่องระเหยสาร

1.7   อ่างให้ความร้อนมีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Overheat cut-out) แบบ electronic overheat cut-out และ mechanical overheat cut-out

1.8   สามารถเลื่อนฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างขึ้น-ลงได้สะดวก ด้วยระบบ Electronic lift แบบมือจับด้านหน้าเครื่อง (handle) และสามารถเลือกระดับความสูงของฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างให้เหมาะกับการใช้งาน

1.9   มีระบบป้องกันฟลาสก์ใส่สารตัวอย่าง และท่อนำไอกระแทกขอบอ่างให้ความร้อน

1.10มีตัวเลขแสดงค่าความสูงของฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างในขณะที่ทำการปรับตั้งค่าความสูง ที่หน้าจอของอ่างให้ความร้อน

1.11ในกรณีไฟฟ้าดับ สามารถยกฟลาสก์ใส่ตัวอย่างโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวอย่างเสียหาย

1.12สามารถปรับมุมของฟลาสก์ที่จุ่มลงในอ่างให้ความร้อน เพื่อความเหมาะสมกับฟลาสก์ขนาดต่างๆ

1.13 สามารถใส่หรือถอดฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างเข้ากับเครื่องได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดตัวจับยึดออกจากเครื่อง

1.14 ตัวเครื่องระเหยสารและอ่างให้ความร้อน มีที่ยึดสำหรับช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว

1.15เครื่องแก้วที่สัมผัสกับสารละลายเป็นชนิดโบโรซิลิเคต 3.3

1.16ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ IP21

1.17มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้

1.17.1   ชุดทำให้สารละลายควบแน่นแบบแนวตั้ง มีพื้นที่สำหรับการควบแน่นไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเซนติเมตร พร้อมกับช่อง Cleaning port ด้านบน เพื่อการทำความสะอาดชุดควบแน่นภายนอกเคลือบด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการแตกกระจาย จำนวน 1 ชุด

1.17.2   ขวดใส่สารตัวอย่างแบบ pear-shaped ขนาดข้อต่อ 29/32 ความจุ 1 ลิตร จำนวน 1 ใบ

1.17.3   ขวดรองรับสารตัวอย่างก้นกลม เคลือบด้วยพลาสติกภายนอก เพื่อป้องกันการแตกกระจายขนาดข้อต่อ 35/20 ความจุ 1 ลิตร จำนวน 1 ใบ

1.17.4   ท่อนำไอสาร (Vapor duct) สำหรับต่อชุดควบแน่นกับขวดใส่สารตัวอย่าง และอุปกรณ์ถอดและใส่ฟลาส์ก (combi clip)          จำนวนอย่างล่ะ 1 ชุด

1.17.5   ฐานยางสำหรับรองรับขวดใส่สารตัวอย่างหรือขวดรองรับสารก้นกลม จำนวน 1 ชิ้น

1.17.6   Seal ที่ทำจากเทฟลอน และยางไนไตรล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน และการซีล (sealing) จำนวน 1 ชุด

1.17.7   ชุดยางเพื่อการรองรับการควบแน่นที่ภายนอก ระหว่างชุดควบแน่นแบบแนวตั้ง (condenser)และท่อนำไอ (Vapor duct) จำนวน 1 ชุด


2 ส่วนทำสุญญากาศภายในระบบ       จำนวน 1 ชุด

2.1 เป็นปั๊มดูดอากาศแบบ Diaphragm (PTFE) และทนทานการกัดกร่อนของสารเคมี

2.2 ปั๊มถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบควบคุมความเร็วรอบ (Speed Control)

2.3 สามารถมองเห็นแผ่นไดอะแฟรมขณะทำงานจากด้านข้างหน้าของปั๊ม เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา

2.4 แผ่นไดอะแฟรมทำด้วย PTFE และ EPDM ซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี

2.5 สามารถทำสุญญากาศได้ตํ่าสุดไม่น้อยกว่า 5 มิลลิบาร์

2.6 มีอัตราการดูดอากาศไม่ต่ำกว่า 1.8 ลบ.ม./ชั่วโมง

2.7 มีระดับเสียงระหว่างการทำงานไม่เกิน 57 เดซิเบลเอ

2.8 ความเร็วรอบ (revolution speed) ไม่สูงว่า 1,500 รอบต่อนาที (rpm)

2.9 อุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ที่ต้องสัมผัสกับสารละลายทำด้วย เทฟลอน, แก้ว, PEEK และ FEP ที่ทนต่อการ  กัดกร่อน

2.10         มียางรองฐานเพื่อกันการสะเทือน และสำหรับเคลื่อนย้าย

2.11         สายยางสำหรับใช้กับงานร่วมกับปั๊มสุญญากาศชนิด natural rubber

2.12         ขวดดักไอสาร จำนวน 1 ชุด


3 ส่วนชุดควบคุมความดันสุญญากาศ (Interface I-300)                 จำนวน 1 ชุด

3.1      เป็นชุดควบคุมความดันพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว

3.2     มีปุ่มควบคุมการทำงาแบบปรับหมุน, Aerate, Menu, stop และปุ่มหยุดการทำงาน สำหรับการตั้งและปรับเปลี่ยนค่า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

3.2     หน้าจอแสดงค่าความดัน, ความเร็วรอบการหมุน, อุณหภูมิอ่างให้ความร้อน เป็นตัวเลขไฟฟ้า   พร้อมกัน โดยแสดงทั้งค่าที่ตั้ง (setting temp.)และค่าที่เป็นจริง (Actual temp)

3.3     มีฐานข้อมูลสภาวะการกลั่นตัวทำละลายไม่ต่ำกว่า 46 ชนิด เพื่อความสะดวกสำหรับเลือกกลั่นสารโดยไม่ต้องตั้งค่า

3.4     มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Dynamic ที่สามารถปรับอุณหภูมิของอ่างให้ความร้อนและอุณหภูมิของ         เครื่องทำความเย็นให้แปรผันตรงกับสารตัวอย่างที่ต้องการกลั่น เพื่อลดเวลาการทำงาน

3.5     มีฟังก์ชั่นการทำงาน Eco mode หรือโหมดประหยัดพลังงานของอ่างให้ความร้อนและเครื่องทำ ความเย็นระบบหมุนเวียน

3.6     ฟังก์ชั่นการทำงานในโหมด Manual, Timer, Pump continuously และ Drying ดังต่อไปนี้

3.6.1 โหมด Manual สามารถตั้งค่าความดันของปั๊มสุญญากาศ, ความเร็วรอบการหมุน, อุณหภูมิอ่างให้ความร้อน ที่หน้าจอแสดงผล

           3.6.2 โหมด Timer สามารถตั้งค่าระยะเวลาในการกลั่นระเหย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

3.6.3 โหมด Pump continuously เพื่อทำให้ระบบภายในระเหยแห้งอย่างรวดเร็ว หลังจากการกลั่นระเหยสารเสร็จสิ้น

3.6.4 โหมด Drying สามารถกลั่นระเหยสารเพื่อการทำแห้ง ด้วยการหมุนขวดระเหยสารในทิศทางสลับ และสามารถกำหนดเวลาของทิศทางการหมุนได้


4 ส่วนเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน จำนวน 1 ชุด

1.  2.  3.  4.  4.1.            เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ ความจุอย่างน้อย 15 ลิตรสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ พร้อมล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการใช้งาน

4.2.            ตัวอ่างทำด้วยสแตนเลสสตีล โดยมีท่อทำความเย็นขดเป็นวงอยู่ด้านในของอ่าง พร้อมฉนวนบุด้านนอกโดยรอบหนา 1/2 นิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความเย็น

4.3.            ส่วนควบคุมอุณหภูมิเป็นคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ ขนาด 1 แรงม้า

4.4.            สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิห้อง

4.5.            พร้อมจอแสดงระดับน้ำภายในอ่างและอุณหภูมิที่ใช้งานเป็นตัวเลข

4.6.            ระบบน้ำหมุนเวียนน้ำเป็นปั๊มแบบจุ่ม ใบพัดทำด้วยสแตนเลสสตีล ขนาดของมอเตอร์ 0.33 กิโลวัตต์ โดยมีความเร็วรอบ 2800 รอบ/นาที และมีอัตราการส่งน้ำ 15 ลิตร/นาที

4.7.            มีช่องแสดงระดับน้ำภายในอ่าง ซึ่งสามารถมองเห็นได้สะดวก

4.8.            มีวาล์วสำหรับปรับอัตราการไหลของน้ำหมุนเวียน

4.9.            มีระบบตัดไฟอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ

4.10.                   ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ต 50 ไซเกิล

4.11.                   เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ


การรับประกันและการบริการ

1.     เป็นผลิตภัณฑ์ของ Buchi ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ยกเว้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

2.     ติดตั้งเครื่องมือจนกระทั่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

3.     อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือ ให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.     รับประกันเครื่องมือเป็นเวลา 2 ปี ยกเว้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิรับประกัน 1 ปี โดยไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแก้ว, seal

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท/หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
ต้องการสอบถามเรื่อง

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 257,255