รับชำระด้วยบัตรเครดิต Visa ,Mastercard มีชาร์จค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคาร 
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.081-4675079
 • TDS meter INDEX ID1020
  2,500.00 THB
 • 511052BT สารเคมีวัดค่าคลอรีน DPD no.1 LOVIBOND
  2,100.00 THB
  2,500.00 THB  (-16%)
 • AL12 LAUDA อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
  0.00 THB
 • AL18 LAUDA อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • AL5 LAUDA อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath
  0.00 THB
 • AND BM252 เครื่องชั่งความละเอียด 5 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX1200i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX2000i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX200i เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX3000i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX300i เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX5000i เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND FX500i เครื่องชั่งความละเอียด 3 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • AND GR200 เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง
  0.00 THB
  0.00 THB
 • AND GR300 เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง
  0.00 THB
 • Aqualytic BD 600 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณบีโอดี
  110,000.00 THB
  125,000.00 THB  (-12%)
 • AQULYTIC AL255T-IR เครื่องวัดความขุ่น Turbidity meter
  33,000.00 THB
 • ATAGO MASTER53M เครื่องวัดความหวาน Brix แบบกล้องส่อง
  5,500.00 THB
  5,800.00 THB  (-5%)
 • ATAGO PAL COFFEE เครื่องวัดความหวานและ TDS
  15,200.00 THB
  17,500.00 THB  (-13%)
 • ATAGO PAL GRAPE MUST เครื่องวัดความหวาน Brix แบบดิจิตอล
  7,500.00 THB
 • ATAGO PAL-alpha เครื่องวัดความหวาน Brix แบบดิจิตอล
  18,500.00 THB
  19,200.00 THB  (-4%)
 • ATAGO PAL1 เครื่องวัดความหวาน Brix แบบดิจิตอล
  12,300.00 THB
  12,500.00 THB  (-2%)
 • ATAGO PAL2 เครื่องวัดความหวาน Brix แบบดิจิตอล
  14,500.00 THB
  15,200.00 THB  (-5%)
 • ATAGO PAL3 เครื่องวัดความหวาน Brix แบบดิจิตอล
  32,500.00 THB
  33,600.00 THB  (-3%)

Visitors: 268,011