• HERMLE Z306 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์ Centrifuge
  9.00 THB
 • Hermle Z326K เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
  9.00 THB
 • Hermle Z36K เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
  9.00 THB
 • NUVE NF048HE เครื่องปั่นเลือดฮีมาโตคริต Haematocrit
  9.00 THB
 • Z160M Hermle เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
  9.00 THB
 • Z206A with rotor 12x15ml. Hermle เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์
  9.00 THB
 • Z206A with rotor 6x50ml. Hermle เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์
  9.00 THB
 • เครื่องปั่นฮีมาโตกริต Haematocrit centrifuge GEMMY PLC012H
  39,000.00 THB
  45,000.00 THB  (-13%)
 • เครื่องปั่นฮีมาโตคริต Haematocrit Centrifuge GEMMY KHT400
  23,000.00 THB
  29,000.00 THB  (-21%)
 • เครื่องปั่นเลือดฮีมาโตกริต Haematocrit Centrifuge รุ่น FHC12A ยี่ห้อ FAITHFUL
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเลือดฮีมาโตกริต Haematocrit Centrifuge รุ่น FHC12C ยี่ห้อ FAITHFUL
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Centrifuge Topscien Spinplus8
  19,000.00 THB
  25,000.00 THB  (-24%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Centrifuge TS Nextspin106
  30,000.00 THB
  35,000.00 THB  (-14%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Digital Angle Centrifuge รุ่น FLC-04R-C ยี่ห้อ FAITHFUL
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC012
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC02
  11,500.00 THB
  13,500.00 THB  (-15%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC025
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC03
  12,500.00 THB
  15,000.00 THB  (-17%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC05
  13,500.00 THB
  16,500.00 THB  (-18%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NF200
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF048MICRO
  9.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF1200
  9.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF1200R
  9.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF400
  9.00 THB

Visitors: 257,253