เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF048MICRO

รหัสสินค้า : N002

ราคา

9.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยง Haematocrit และ Micro Centrifuge

รุ่น NF048 ผลิตภัณฑ์ NUVE


1.       เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับปั่นเหวี่ยงตัวอย่างในหลอด Capillary tube และหรือ ในหลอด Micro

     tube ได้ในเครื่องเดียวกัน (โดยการเปลี่ยนหัวปั่นเหวี่ยง) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Programmable

     Microprocessor Control System

2.  ตัวเครื่องผลิตจากโลหะเคลือบสี Epoxy-polyester ป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี

3.  ความเร็วรอบในการปั่นได้สูงสุด 14,000 รอบต่อนาที, ค่า RCF สูงสุด 18,188 x g กรณีใช้หัวปั่นเหวี่ยง Micro tube Rotor และมีความเร็วรอบในการปั่นได้สูงสุด 12,000 รอบต่อนาที

4.  มอเตอร์เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless Induction Master, Maintenance Free

5.  สามารถบรรจุหลอด Micro tube 1.5/2.0 ml ได้สูงสุดครั้งละ 24 tubes สำหรับหัวปั่นเหวี่ยง Micro tube Rotor

และ สามารถปั่นหลอด capillary tube ได้สูงสุดครั้งละ 24 tubes สำหรับหัวปั่นเหวี่ยง Haematocrit Rotor

6.   แผงควบคุมการทำงานเป็นชนิดปุ่มสัมผัส พร้อมหน้าจอแสดงค่าความเร็วรอบ และเวลาในการทำงาน

     เป็นระบบตัวเลขไฟฟ้า (LED) แยกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน

7.  สามารถปรับตั้งความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 14,000 รอบต่อนาที โดยมีความละเอียดในการปรับตั้ง

     10 รอบต่อนาที 

8.  สามารถปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 นาที หรือ ทำงานแบบต่อเนื่อง โดยมีความละเอียด 1 นาที

9.  สามารถแสดงค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ได้ ผ่านทางหน้าจอ แสดงความเร็วรอบ

10. มีระบบ Pulse key เพื่อสั่งงานให้ปั่นเหวี่ยงในระยะสั้น และเครื่องจะปั่นเหวี่ยงเอง เมื่อปล่อยมือจากปุ่มนี้

11. มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบ

     ป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

12. มีช่องกระจกบนฝาด้านบน สำหรับสังเกตุภายในช่องปั่นขณะเครื่องทำงาน

13. เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001


14. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

14.1 หัวปั่นเหวี่ยง Micro Centrifuge Rotor ขนาดบรรจุ 24  x 2 ml ซึ่งผลิตจากวัสดุ Polypropylene สามารถ

      นึ่งฆ่าเชื้อ (Auto Clave) ได้ โดยมีความเร็วรอบสูงสุด 14,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 18.188 x g 

15. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์

16. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

Visitors: 257,251