เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF1200R

รหัสสินค้า : N007

ราคา

9.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งโต๊ะ

                                                              ยี่ห้อ NUVE รุ่น NF 1200 R

 

1.        เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารควบคุมอุณหภูมิ ระบบ Programmable microprocessor control system ชนิดตั้งโต๊ะ

2.        มีความจุสูงสุด 4 x 280 มิลลิลิตร (กรณีเลือกใช้หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing Out Rotor 4 x 280 ml)

3.        สามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 10 โปรแกรมในตัวเครื่อง เพื่อให้สะดวกในการเรียกมาใช้งาน

4.        แผงควบคุมการใช้งานเป็นระบบสัมผัส พร้อมมีหน้าจอแสดงผล 4 หน้าจอแยกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถแสดงหมายเลขของโปรแกรมที่ใช้งาน, ความเร็วรอบ/ค่าแรงเหวี่ยง (RCF),เวลา และ อัตราเร่ง/อัตราเบรก/อุณหภูมิ

5.        มอเตอร์ที่ใช้เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless Induction motor เพื่อความทนทานต่อการใช้งานและช่วยลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

6.        สามารถเรียกดูค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ขณะที่เครื่องกำลังปั่นเหวี่ยงอยู่ได้

7.        สามารถกำหนดอัตราเร่งและอัตราเบรกได้ไม่น้อยกว่าอย่างละ 5 ระดับ

8.        สามารถเลือกใช้หัวปั่นได้ทั้งชนิด Angle rotor,Swing-out rotor และ Microplate Rotor

9.        สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 14,000 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 18,405 x g. เมื่อใช้งานร่วมกับหัวปั่นชนิด Angle rotor ขนาดเล็ก 

10.    มีความละเอียดในการปรับตั้ง 10 รอบ/นาที และมีความถูกต้องในการควบคุมความเร็วรอบ +/- 20 รอบ/นาที

11.    สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือตั้งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องได้

12.    สามารถตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง -9 ถึง 40 องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการปรับตั้ง 1 องศาเซลเซียส โดยระบบทำความเย็นเป็นชนิด CFC-Free ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

13.    ภายในช่องปั่นเหวี่ยง (Chamber) ทำจากโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม

14.    มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลขณะหมุน โดยเครื่องจะหยุดทำงานพร้อมสัญญาณไฟแสดงเตือนให้ผู้งานทราบ

15.    มีระบบป้องกันความเร็วรอบสูงเกินไป และมีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินไป

16.    มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยแสดงรหัสของสาเหตุนั้นๆ ทางหน้าจอ LED

17.    มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบ

     ป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

18.    เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ CE

19.    บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่

20.    ผลิตจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา

21.    มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-  หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาด 24 x 1.5 มิลลิลิตร,                   (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 14,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 18,405 x g                        

-   หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาด 10 x 10 มิลลิลิตร,           (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 12,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 14,167 x g 

(สามารถเพิ่มเติมชุดลดขนาดหลอดเป็น 6 ml หรือ 1.5/2 ml)

 

 

-  หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาด 6 x 100 มิลลิลิตร,           (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 9,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 8,965 x g 

(สามารถเพิ่มเติมชุดลดขนาดหลอดเป็น 50 ml, 50 ml conical, 30/38 ml, หรือ 15ml conical)    

-          หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing-out Rotor ขนาด 4 x 280 มิลลิลิตร,                 (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

    ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm / ค่า RCF สูงสุด 3,082 x g

-          ถ้วยใส่ชุดลดขนาดช่อง(Bucket) ขนาด 280ml  (4 ชิ้น/1ชุด)              (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

     -       ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 280 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม))

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 250 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม))

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 200 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 100 ml   (4 ชิ้น/1ชุด) (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 2x50 ml conical (4 ชิ้น/1ชุด)(อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x25 ml   (4 ชิ้น/1ชุด) (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-    ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 5x15 ml conical (4 ชิ้น/1ชุด)(อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 12x15 ml  (4 ชิ้น/1ชุด) (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 12 x 5 หรือ 7 ml (4 ชิ้น/1ชุด) (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-    ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 19 x 5 หรือ 7 ml (4 ชิ้น/1ชุด)(อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-    หัวปั่นเหวี่ยงสำหรับ Microplate จุได้สูงสุด 6 plate                          (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

22.    ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

23.    รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

Visitors: 257,246