เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF400

รหัสสินค้า : N001

9.00 THB

สินค้าหมด

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยงสารขนาดกลาง ชนิดตั้งโต๊ะ

                                                                                       ยี่ห้อ NUVE รุ่น NF 400

 

1.                 เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสาร ระบบ Programmable microprocessor control ชนิดตั้งโต๊ะ

2.                 มีความจุสูงสุด 4 x 100 มิลลิลิตร (กรณีเลือกใช้หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing Out Rotor 4 x 100 ml)

3.                 แผงควบคุมการใช้งานเป็นระบบสัมผัส พร้อมมีหน้าจอแสดงผล 2 หน้าจอแยกจากกันสำหรับแสดงความเร็วรอบ/ค่าเหวี่ยง (RCF) และเวลา โดยหน้าจอแสดงผลเป็นชนิด highly visible digital displays

4.                 มอเตอร์ที่ใช้เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่านBrushless Induction motor เพื่อความทนทานต่อการใช้งานและช่วยลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

5.                 สามารถเรียกดูค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ขณะที่เครื่องกำลังปั่นเหวี่ยงอยู่ได้

6.                 สามารถเลือกใช้หัวปั่นได้ทั้งชนิด Angle rotor,Swing-out rotor และ Microplate Rotor

7.                 สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,100 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,819x g. โดยมีความละเอียดในการปรับตั้ง 10 รอบ/นาที

8.                 สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือตั้งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องได้

9.                 มีระบบระบายอากาศจากช่องปั่น เพื่อป้องกัน/ลด การเพิ่มอุณหภูมิของสารตัวอย่าง

10.          ภายในช่องปั่นเหวี่ยง (Chamber) ทำจากโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม

11.          มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลขณะหมุนเหวี่ยง โดยเครื่องจะหยุดทำงานทันที กรณีเกิดความไม่สมดุลของน้ำหนักสารตัวอย่าง

12.          มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินไป

13.          มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบ

     ป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

14.          เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ CE

15.          บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่

16.          ผลิตจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา

17.          มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-  หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาดความ 16 x 15 มิลลิลิตร,         (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm                    

-          หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Micro Plate Rotor สามารถจุ Micro Plate                               (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Plate ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm         

-          หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing-out Rotor ขนาด 4 x 100มิลลิลิตร,               (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

    ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm

 

 

        -            ชุดบรรจุหลอด(Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 100 ml    (4 ชิ้น/1ชุด)                        (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-      ชุดบรรจุหลอด(Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 50 mlconical (4 ชิ้น/1ชุด)             (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-      ชุดบรรจุหลอด(Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 2x15 ml conical (4 ชิ้น/1ชุด)       (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-      ชุดบรรจุหลอด(Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x15 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)                     (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-      ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x7 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)                       (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-      ชุดบรรจุหลอด(Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x5 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)                        (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

18.          ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

19.          รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

Visitors: 248,210