เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NF200

รหัสสินค้า : p59

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ

รุ่น NF200 ผลิตภัณฑ์ NUVE

 

1.     เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Programmable   

    Microprocessor Control System

2.     ตัวเครื่องผลิตจากโลหะเคลือบสี EPOXY-POLYESTER ป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี

3.     ความเร็วรอบในการปั่นได้สูงสุด 5,000 รอบต่อนาที , ค่า RCF 2,822 x g

4.     มอเตอร์เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless induction Motor, Maintenance Free

5.     สามารถบรรจุหลอดทดลอง ขนาด 15 มิลลิลิตร ทั้งชนิดกันกลม(Round Bottom) และกันแหลม (Conical Bottom) บรรจุได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 12 หลอด

6.     แผงควบคุมการทำงานเป็นชนิดปุ่มสัมผัส พร้อมหน้าจอแสดงค่าความเร็วรอบ และเวลาในการทำงาน

    เป็นระบบตัวเลขไฟฟ้า (LED) แยกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน

7.     สามารถปรับตั้งความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 1,000-5,000 รอบต่อนาที โดยมีความละเอียด 10 รอบต่อนาที  

8.     สามารถปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 นาที หรือ ตั้งให้ทำงานแบบต่อเนื่อง โดยมีความละเอียด 1 นาที

9.     สามารถแสดงค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ได้ผ่านทางหน้าจอแสดงความเร็วรอบ

10. มีระบบ Pulse key เพื่อสั่งงานให้ปั่นเหวี่ยงในระยะสั้น และเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนจะหยุดปั่นเหวี่ยงเอง เมื่อปล่อยมือจากปุ่มนี้

11. มีช่องกระจกบนฝาด้านบน สำหรับสังเกตภายในช่องปั่นขณะเครื่องทำงาน

12. มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

13. เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001

14. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ผลิตจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา

15. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน                                            

16.1        หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ผลิตจาก Polypropylene สำหรับหลอดทดลองชนิดกันกลม (Round Bottom) และกันแหลม (Conical Bottom) ขนาด 15 มิลลิลิตร บรรจุได้สูงสุด 12 หลอด ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 2,822 x g (อุปกรณ์มาตรฐาน)          จำนวน 1 ชุด

16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์

17. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

18. มีคู่มือการใช้งาน 2 ภาษา คือ

18.1 คู่มือการใช้งานภาษาไทยเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Nuve NF200 

   18.2 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Nuve NF200  

                                            

Visitors: 268,012