• เครื่องปั่นฮีมาโตกริต Haematocrit centrifuge GEMMY PLC012H
  39,000.00 THB
  45,000.00 THB  (-13%)
 • เครื่องปั่นฮีมาโตคริต Haematocrit Centrifuge GEMMY KHT400
  23,000.00 THB
  29,000.00 THB  (-21%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC012
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC02
  11,500.00 THB
  13,500.00 THB  (-15%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC025
  0.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC03
  12,500.00 THB
  15,000.00 THB  (-17%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Gemmy PLC05
  13,500.00 THB
  16,500.00 THB  (-18%)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต Gemmy KHT400
  24,000.00 THB
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต Gemmy KHT410E
  25,000.00 THB
Visitors: 106,951