รับผลิตเครื่องสกัด Supercritical Fluid Extraction (SFE) ตามขนาดที่ต้องการผลิต ด้วยวิศวกร ที่มีประสบการณ์ และสามารถใช้งานได้จริง  สนใจโทร  081-4675079 คุณพัน

 • เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา Cannabis SFE เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตยิ่งยวด
  0.00 THB
 • เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา Cannabis SFE เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตยิ่งยวด
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องสกัดสารโดยใช้หลักการ Supercritical Fluid Extraction (SFE) และใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นตัวทำละลาย
  0.00 THB
 • เครื่องสกัดแรงดันสูงอย่างยิ่งยวด Super critical fluid extraction (SFE
  0.00 THB
Visitors: 257,248