เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU MOC63U Moisture balance

รหัสสินค้า : MS001

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU MOC63U Moisture balance


เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้


1.             เป็นเครื่องหาความชื้นของสารได้ทั้งของแข็งและของเหลวด้วยหลักการ การให้ความร้อนด้วยแสงจากหลอดฮาโลเจน ( Halogen moisture analyzer) ซึ่งมีคุณสมบัติในการให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และให้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำถูกต้อง

2.            แหล่งให้ความร้อนเป็นหลอดฮาโลเจน ติดตั้งอยู่เหนือถาดวางตัวอย่าง สามารถให้ความร้อนแก่ตัวอย่างได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีส่วนของตัวอย่างที่ได้รับความร้อนอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง ค่าความชื้นที่ได้จึงเป็นค่าที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

3.            หน้าจอแสดงผลเป็นแบบกราฟฟิค Backlit LCD สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีสัญลักษณ์แสดงการทำงานของเครื่อง อุณหภูมิ เวลา รูปแบบการทำงาน และค่าความชื้นในขณะนั้น

4.            สามารถเลือกให้แสดงผลได้หลายแบบ คือ เปอร์เซ็นต์ความชื้น เปอร์เซ็นต์ของแข็ง น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการทดลอง หรือเปอร์เซ็นต์ Regain

5.            สามารถตั้งอุณหภูมิได้จาก 50 ถึง 200 องศา และสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ครั้งละ 1 องศา-เซลเซียส

6.            สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 60 กรัม และมีค่า Readability 0.001 กรัม

7.            สามารถตั้งเวลาในการหยุดการทดลองได้ในช่วง 1-120 นาที ( Times switch-off) หรือใช้โปรแกรมสั่งให้หยุดอัตโนมัติเมื่อค่าที่ได้ตรงกับข้อกำหนดในโปรแกรมให้เลือกใช้งาน 3 โปรแกรม (Auto switch-off 3 ค่า) หรือสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติโดยผู้ใช้งาน (Auto free switch-off) ตามความเหมาะสมของตัวอย่าง

8.            สามารถตั้งโปรแกรมการให้ความร้อนได้ 4 แบบคือ Standard drying , Rapid drying , Slow drying และ Step drying

9.            สามารถปรับมาตรฐานเครื่องชั่งและอุณหภูมิได้ (Calibration)

10.     มี RS 232C Interface เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล และกำลังไฟ 400 วัตต์ ( Max)


 


Specifications

Capacity60g
0.02g
Minimum readability0.001g
0.01/0.1% (Selectable)
Repeatability0.15% (2g)
0.05% (5g)
0.02% (10g)
Drying HeaterStraight type halogen heater
Power400W
Temperature range50-200°C (1°C increments)
Setting(There is a time restriction when exceeding 180°C.)
DisplayLCD with backlight
Pan size95mm dia
Dimension(W×D×H) mm 202 × 336 × 157
Weight4kg
Operational temperature and humidity range5 to 40°C, 85%RH or lower
Measurement modesStandard
(Easy start/Automatic end/Timed end)
Rapid drying
(Easy start/Automatic end/Timed end)
Slow drying
(Easy start/Automatic end/Timed end)
Step drying
(Easy start/Automatic end/Timed end)
Timer setting1-120 minutes or continuous
(max 12 hours)
InterfaceRS-232C (9-pin connector) I/O port
USB port
Measurement conditions data memory10
Data memory100

Visitors: 248,211