เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND MX50 Moisture balance

รหัสสินค้า : p36

ราคา

9.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND MX50

รายละเอียดย่อเครื่องวิคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer AND MX50 

พิกัดน้ำหนัก 51 กรัม

แสดงผลละเอียด 0.01 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.001 กรัม

ถาดวางตัวอย่างเป็นอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร

รายละเอียดทั้งหมดเครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND MX50

- ชั่งได้สูงสุด 51 กรัม

- แสดงผลละเอียด 0.01 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.001 กรัม

- ถาดวางตัวอย่างเป็นอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มิลลิเมตร (Sample Pan)

- เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข VFD (เรืองแสง)

- วิเคราะห์ได้ 5 หน่วย คือ Wet Base, Dry Base, Dry Content, Ratio หรือ Weight

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Reset)

- ให้ความร้อนด้วยหลอด Halogen

- เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50 องศาเซลเซียส ถึง 200 องศาเซลเซียส

- ค่าละเอียดอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส

- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 5 แบบ คือ Standard, Automatic, Quick, Timer หรือ Manual

- การให้ความร้อนตั้งได้ 4 แบบ คือ Standard, Quick, Step หรือ Ramp

- บึนทึกโปรแกรมการทำงานได้ 20 โปรแกรม

- พร้อม Sample Pan จำนวน 20 ชิ้น, Aluminum Foil Pan จำนวน 100 ชิ้น, Glass Fiber Sheet จำนวน 100 ชิ้น, ปากคีบ, ช้อนตักตัวอย่าง, ผ้าคลุมเครื่อง และ สารทดสอบความชื้น 30 กรัม

- พร้อมแผ่นโปรแกรม WinCT-Moisture

- พร้อมช่องต่อ RS-232C และ สาย RS-232C

- ใช้สาย AC

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

- รับประกันสินค้าเครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND 1 ปี

                                      

Visitors: 257,257