เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND MX50 Moisture balance

รหัสสินค้า : p36

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND MX50

รายละเอียดย่อเครื่องวิคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer AND MX50 

พิกัดน้ำหนัก 51 กรัม

แสดงผลละเอียด 0.01 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.001 กรัม

ถาดวางตัวอย่างเป็นอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร

รายละเอียดทั้งหมดเครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND MX50

- ชั่งได้สูงสุด 51 กรัม

- แสดงผลละเอียด 0.01 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.001 กรัม

- ถาดวางตัวอย่างเป็นอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มิลลิเมตร (Sample Pan)

- เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข VFD (เรืองแสง)

- วิเคราะห์ได้ 5 หน่วย คือ Wet Base, Dry Base, Dry Content, Ratio หรือ Weight

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Reset)

- ให้ความร้อนด้วยหลอด Halogen

- เครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50 องศาเซลเซียส ถึง 200 องศาเซลเซียส

- ค่าละเอียดอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส

- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 5 แบบ คือ Standard, Automatic, Quick, Timer หรือ Manual

- การให้ความร้อนตั้งได้ 4 แบบ คือ Standard, Quick, Step หรือ Ramp

- บึนทึกโปรแกรมการทำงานได้ 20 โปรแกรม

- พร้อม Sample Pan จำนวน 20 ชิ้น, Aluminum Foil Pan จำนวน 100 ชิ้น, Glass Fiber Sheet จำนวน 100 ชิ้น, ปากคีบ, ช้อนตักตัวอย่าง, ผ้าคลุมเครื่อง และ สารทดสอบความชื้น 30 กรัม

- พร้อมแผ่นโปรแกรม WinCT-Moisture

- พร้อมช่องต่อ RS-232C และ สาย RS-232C

- ใช้สาย AC

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

- รับประกันสินค้าเครื่องวิเคราะห์ความชื้น AND 1 ปี

จำนวน
9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                      

Visitors: 88,016