IN450 ตู้บ่มเพาะเชื้อ Memmert

รหัสสินค้า : M024

ราคา

9.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven) ยี่ห้อ MEMMERT

จากประเทศเยอรมันนี รุ่น IN 450


คุณลักษณะเฉพาะ


1.   เป็นตู้อบเลี้ยงเชื้อที่ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอกโดยมีแผ่นภายนอกด้านหลังทำ                                       

      ด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม

2.   สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 80 องศาเซลเซียสมีความละเอียดใน      

      การปรับตั้ง 0.1 องศาเซลเซียสในการปรับตั้ง

3.   มีขนาดความจุประมาณ 449 ลิตร โดยมีขนาดภายใน กว้างxสูงxลึก 104x72x60 เซนติเมตร

4.      มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน แบบปรับตั้งได้

5.      ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID microprocessor controller มีค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ

6.   มีประตูเปิด-ปิด ตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีลแบบบานคู่พร้อมประตูกระจกด้านในเครื่อง

7.   แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสงพร้อมควบคุมการเปิดปิดช่องระบายอากาศด้วยมอเตอร์ ปรับระดับได้

8.   มีสวิทปิด-เปิด ด้านบนของตัวเครื่องและเลือกคำสั่งโดยระบบสัมผัสพร้อมปุ่มควบคุมคำสั่ง

9.   ผนังภายในตู้มีครีบ (Support ribs) เพื่อเป็นที่วางชั้นสามารถวางชั้นได้ถึง 8 ชั้น

10. มีชั้นวางของทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน 2 ชั้น ถอดเข้า-ออก และสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ

11. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 วัน โดยแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลโดยเลือกให้ตัวเครื่องนับเวลาทันที หรือ นับเวลาเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วนับเวลา

12.  ใช้ไฟฟ้า 230 โวลท์ 50 เฮิตร์ 1 เฟส

14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนี

15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Visitors: 110,309