หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ออโต้เคลฟ Biobase Class B BKM-24B ขนาด 24 ลิตร

รหัสสินค้า : AB004

79,000.00 THB

สินค้าหมด

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ออโต้เคลฟ Biobase Class B BKM-Z24B ขนาด 24 ลิตร


Table Top Class B Series Autoclave Sterilizer

1. Build-in open type water tank

The sterilizer adopts easy-clean open type water tank which can support repeated program running if fully injected 

with water.

2. High-efficiency ultimate vacuum

The sterilizer adopts high-efficiency low noise vacuum system which has excellent effects.

3. Large LCD display for BKM-Z18/24B

The LCD screen can display temperature, pressure, time, operating status, failure warning and other information.

 It is convenient for customers to observe the sterilizer running status.

4. Multiple program types

The system has various programs that include: packed items, unpacked items, custom program, 

rapid program, BD testing program, vacuum testing program, preheat program and drying program.

5. Standard USB port for BKM-Z18/24B

Users can store the sterilization data with USB disk. 

6. Optional mini printer can be attached to record the process of sterilization. 

Visitors: 263,169