ตะเกียงบุนเสน FIRESTAR XT

รหัสสินค้า : BCF001

ราคา

55,000.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 55,000.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Argos Technologies

FireStar™ Bunsen Burners


 

 

The Argos FireStar™ units are compact, safe and versatile Bunsen burners that operate with either house gas or disposable gas cartridges. The FireStar features UV resistant stainless steel housing and a removable burner head for easy cleaning. The dual knobs for adjusting gas and air flow provide a broad range of flame temperatures and intensity for any laboratory application.

Both models include built in safety features that include automatic gas valve shut off should the flame extinguish. There is also overheating protection and a burner head control that detects faulty, clogged or missing burner heads. A residual heat display illuminates as a warning to not touch the unit while the burner head is hot.

FireStar ST: Providing an economical solution to Bunsen burner safety, this unit can be operated by the on/off button or by utilizing the supplied foot switch. The foot switch can be used in the “standard” or “stop/start” mode, depending on the application. As a safety precaution, the unit will automatically shut off after 1 hour. The flame will be extinguished once the pre-set time has been reached.

FireStar XT: More versatile than the ST, the FireStar™XT can be operated with a touch free IR sensor, footswitch or using the on/off button. The animated, high-contrast graphic display is easy to read and program. Accidental ignition by the IR sensor is prevented by the double click safety feature. Additional safety features include monitored burn time, gas consumption, zero pressure shut off, and an over-heat alarm.

The automatic unit cut-off function prevents unintentional ignition of the flame when the burner has not been ignited for a longer period. The unit can be programmed to automatically shut off the flame at any point between 1 second and 2 hours.

Both the FireStar™ST and XT are CE, RoHS and WEEE compliant. The units are DVGW certified and include a 2 year warranty on parts and labor.

 

 รายละเอียดคุณลักษณะตะเกียงแก๊สอัตโนมัติ

(FireStarXT Safety Enhanced Laboratory Gas Burner/04397-18)

 

1.     เป็นตะเกียงแก๊สอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.     ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

3.     ตัวเครื่องเป็น stainless steel ทนต่อ UV และ solvent

4.     สามารถปรับขนาดและความเข้มของเปลวไฟได้ โดยการลดหรือเพิ่มการจ่ายแก๊สและอากาศ

5.     มีระบบ Turbo flame เพื่อทำให้เกิดเปลวไฟที่มีความแรงสูง

6.     สามารถปรับความลาดเอียงของเครื่องให้สะดวกต่อการใช้งาน

7.     สามารถเลือกการควบคุมการจุดติดไฟได้ทั้งแบบควบคุมด้วยแป้นเท้าเหยียบ (Foot pedal) และการใช้ปุ่มกดหน้าเครื่อง (Functional knob)

8.     การควบคุมด้วยแป้นเท้าเหยียบ (Foot pedal)

8.1   สามารถควบคุมการจุดติดไฟผ่านแป้นเท้าเหยียบ โดยสั่งให้เครื่องจุดติดไฟต่อเนื่องระหว่างเหยียบแป้นควบคุมและไฟดับเมื่อปล่อยแป้นควบคุม

8.2   สามารถควบคุมการจุดติดไฟผ่านแป้นเท้าเหยียบ โดยสั่งให้เครื่องจุดติดไฟต่อเนื่องโดยการเหยียบแป้นควบคุม 1 ครั้ง และหยุดการจุดติดไฟด้วยการเหยียบแป้นควบคุมซ้ำอีกครั้ง เปลวไฟจะหยุดอัตโนมัติหลังการจุดติดไฟนาน 60 นาที

9.     การควบคุมการจุดติดไฟแบบการใช้ปุ่มกดหน้าเครื่อง (Functional knob)

9.1   สามารถสั่งให้เครื่องจุดติดไฟด้วยการกดปุ่มหน้าเครื่อง (Functional knob) และหยุดการจุดติดไฟด้วยการกดปุ่มซ้ำอีกครั้ง

9.2   เปลวไฟจะหยุดอัตโนมัติหลังการจุดติดไฟนาน 60 นาที

10. มีระบบแจ้งเตือนในกรณีการจุดติดไฟล้มเหลว (Ignition failure) การก่อเปลวไฟล้มเหลว (Flame failure) และอุณหภูมิสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส (Flame failure)

11. มีระบบตรวจสอบการอุดตันของหัวจ่ายแก๊ส ในกรณีที่มีการอุดตันของหัวจ่ายแก๊ส ระบบจะตัดการจ่ายแก๊สอัตโนมัติหลังการจุดติดไฟใน 30 วินาที

12. มีระบบแจ้งเตือนความร้อน ในกรณีที่หัวจ่ายแก๊สมีความร้อนหลงเหลือหลังจากการใช้งาน (Residual heat display)

13. สามารถถอดหัวจ่ายแก๊สออกจากตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาดได้

14. มีมาตรฐาน DVGW certification รองรับ

15. สามารถใช้ได้กับแก็สทั้ง โพเพน, บิวเทน หรือ แก็สธรรมชาติ

16. ใช้กับไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต

17. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

Visitors: 263,153