เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)

หลักการ               

                เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที่สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask โดยระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

ส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครื่อง

1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร (Rotary Evaporator)
                1.1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่
                1.2. สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้               

                1.3. มีอ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้กับของเหลวที่เป็นน้ำหรือน้ำมัน ในกรณีน้ำช่วงที่เหมาะสมตั้งแต่ 20 oC ถึง 85 oC และใช้ได้ถึง 250 oC ในกรณีน้ำมัน               

2. ส่วนทำสุญญากาศภายในระบบ               

                  2.1. เป็นส่วนทำสุญญากาศภายในระบบส่วนใหญ่เป็นแบบ Pump สุญญากาศ
                2.2 เครื่องในปัจจุบันควบคุมความดันแบบอิเล็กทรอนิค สามารถควบคุมความดันได้ตั้งแต่ ความดันบรรยากาศ ถึง 0 mbar
                2.3. เครื่องใหม่ ๆ จะมีระบบ condenser ชุดที่สอง ในการควบแน่นตัวทำละลายที่ระเหยผ่าน condenser ชุดที่หนึ่งออกมา (รูปที่เอามา คิดว่าน่าจะมี condenser ชุดเดียวนะครับ)

3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายในระบบ               

              3.1. เป็นอ่างน้ำหมุนเวียนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง 
               3.2. ช่วงปรับอุณหภูมิที่เหมาะ จากประสบการณ์ที่มี ควรอยู่ในช่วง น้ำไม่เป็นน้ำแข็ง (มากว่า 0 องศา, เคยใช้อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็งของน้ำมากเกิน สารควบแน่นออกมาดีขึ้นก็จริง แต่ต้องปิดระบบ งัดน้ำแข็งก็บ่อยเหลือเกิน) ถึงไม่เกิน 10 องศา 

สิ่งที่ควรทำหลังการใช้งานเครื่อง Rotary Evaporator

                เมื่อตัวทำละลายระเหยออกได้ตามที่ต้องการ ให้เอา สารออกจาก Evaporation flaskแล้ว ตัวทำละลายที่ระเหยออกมาได้ใน collection flask ให้นำไปทิ้งใน waste ที่เหมาะสมตามชนิดตัวทำละลาย เพื่อนำไปจัดการที่ถูกต้อง เพราะตัวทำละลายพวกนี้ ถ้าทิ้งตาม อ่างน้ำ จะไม่ละลายน้ำ แยกชั้นชัดเจน เมื่อออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษต่อระบบนิเวศ 

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary Evaporator

 • BUCHI R100 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator
  0.00 THB
 • BUCHI R300 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator
  0.00 THB
 • IKA RV10 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator
  0.00 THB
 • IKA RV3 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary Evaporator
  0.00 THB
 • IKA RV8 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary Evaporator
  250,000.00 THB
  350,000.00 THB  (-29%)
 • Stuart RE401 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator
  9.00 THB
 • WIGGENS STRIKE300 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary evaporator
  200,000.00 THB
  250,000.00 THB  (-20%)
 • ชุดคอนโทรล Interface BUCHI I100
  0.00 THB
 • ปั๊มสุญญากาศ Vacuum Pump BUCHI V100
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนขนาดอุตสาหกรรม BUCHI R220
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน (Recirculating Chiller, BUCHI F-105)
  0.00 THB

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 257,258