• หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ FSF35HD
  95,000.00 THB
 • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ FAITHFUL FSF24LD ขนาด 18 ลิตร
  19,000.00 THB
  25,000.00 THB  (-24%)
  ขายแล้ว 5
 • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ FAITHFUL FSF24LD ขนาด 24 ลิตร
  23,000.00 THB
  29,000.00 THB  (-21%)
  ขายแล้ว 10
 • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดัน Faithful FSF100HD
  150,000.00 THB
 • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดัน Faithful FSF50HD
  115,000.00 THB
 • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดัน Faithful FSF75HD
  135,000.00 THB
 • หม้อนึ่งแรงดัน FSF18LM ขนาด 18 ลิตร
  11,000.00 THB
 • หม้อนึ่งแรงดัน FSF24LM ขนาด 24 ลิตร
  13,000.00 THB
Visitors: 268,016