BUCHI K439 Speed Digestor เตาย่อยความเร็วสูง

รหัสสินค้า : TKNB002

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

SpeedDigester K-439 (เครื่องย่อยความเร็วสูง) ได้เข้ามาเปลี่ยนแนวทางการย่อยแบบ IR ด้วยการ รวมคุณประโยชน์ของเครื่องย่อยแบบ IR และบล็อคไว้ในเครื่องเดียว การตรวจสอบไนโตรเจนอย่าง รวดเร็วด้วยการย่อยแบบเจลดาห์ล ณ อุณหภูมิที่มีการควบคุมช่วยเพิ่มจำนวนตัวอย่างในการทดสอบ มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือได้ตามต้องการ


เครื่องย่อยตัวอย่างชนิด 12 ตัวอย่าง (รุ่น K-439) รายละเอียดดังนี้

1.            สามารถย่อยสลายสารตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในหลอดย่อยขนาด 300 มิลลิลิตร ได้พร้อมกัน ครั้งละ 12 หลอด

2.            มีขดลวดให้ความร้อนที่แยกออกจากกัน สามารถแยกควบคุมความร้อนเพื่อย่อยตัวอย่างได้ครั้งละ 6 หลอด หรือให้ทำงานพร้อมกันทั้ง 12 หลอด จากหน้าจอเครื่อง

3.            เตาให้ความร้อนเป็นชนิด IR ทำอุณภูมิได้รวดเร็วช่วยลดเวลาในการทำงาน โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงถึง 580 องศาเซลเซียส โครงสร้างภายนอกทำด้วยสแตนเลส

4.            มีแผ่นช่วยเก็บความร้อนสะสม (insulation plate) ทำจากแคลเซียมซิลิเกต ช่วยให้ความร้อนภายในเครื่องกระจายอย่างทั่วถึงในแต่ละตำแหน่ง สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นสำหรับหลอดขนาด 500 มิลลิลิตรได้ง่ายเพียงยกออก

5.            มีชุดสำหรับใส่หลอดย่อยตัวอย่าง สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกครั้งละ 6 หลอด

6.            อุปกรณ์รวบรวมไอกรดเป็นชนิดปิดสนิท (tight seal) ประกอบด้วยข้อต่อแก้วที่ประกบกับปากหลอดใส่ตัวอย่าง โดยมี FKM seal ช่วยป้องกันการรั่วไหลของไอกรด โดยส่วนที่ต่อกับชุดกำจัดไอกรดเป็นข้อต่อชนิดปลดเร็วสะดวกต่อการทำงาน

7.            ตัวเครื่องรองรับการทำงานกับหลอด 100, 300 และ 500 มิลลิลิตร เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม โดยหลอดขนาด 100 และ 300 มิลลิลิตรสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

8.            หลอดย่อยเป็นชนิดคอคอด (Concentric) ช่วยลดการกระเด็นของตัวอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อน

9.            สามารถทำการย่อยสลายสารในตัวอย่างได้เมื่อมีตัวอย่างน้อยกว่า 12 ตัวอย่าง โดยไม่ต้องใส่หลอดพร้อมสารเคมี เมื่อใช้งานร่วมกับหลอดย่อยขนาดสั้น (อุปกรณ์ประกอบ; Glass cap)

10.     มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง และไฟแสดงการทำงานของระบบให้ความร้อน

11.     มีข้อความเตือนพร้อมเสียงสัญญาณเมื่อถึงอุณหภูมิ Preheat และเมื่อเสร็จกระบวนการย่อยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

12.     หน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD สามารถแสดงโปรแกรม อุณหภูมิ เวลา และขั้นตอนการทำงานได้

13.     สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้

13.1.ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 50 โปรแกรม โดยเป็นโปรแกรมมาตรฐาน 20 โปรแกรมและผู้ใช้งานบันทึกเพิ่มได้ 30 โปรแกรม

13.2.ตั้งอุณหภูมิและเวลา โดยสามารรถตั้งการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ 4 ระดับ

13.3.ตั้งอุณหภูมิสำหรับการ Preheat โดยเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งเครื่องจะมีข้อความและเสียงเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานนำหลอดย่อยใส่ไปในเครื่องเพื่อเริ่มทำการย่อย

13.4.สามารถเลือกตั้งการทำงานเป็นแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

14.     ใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อน 240 โวลท์ 50 ไซเกิล

15.     รับประกันคุณภาพ 2 ปี

16.     อุปกรณ์ประกอบสำหรับการใช้งานมีดังนี้

16.1.หลอดย่อยขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 12 หลอด

16.2.อุปกรณ์สำหรับวางหลอดย่อยสำหรับทำการย่อย จำนวน 2 ชุด

16.3.อุปกรณ์รวบรวมไอกรดที่ระเหยออกมา จำนวน 2 ชิ้น

16.4.แผ่นกันความร้อนด้านบน (insulation plate) จำนวน 2 ชิ้น

Visitors: 268,012