เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF400R

รหัสสินค้า : N003

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยงสารขนาดกลาง ควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งโต๊ะ

                                                               ยี่ห้อ NUVE รุ่น NF 400 R

 

1.        เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบควบคุมอุณหภูมิระบบ Programmable microprocessor control ชนิดตั้งโต๊ะ

2.        มีความจุสูงสุด 4 x 100 มิลลิลิตร (กรณีเลือกใช้หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing Out Rotor 4 x 100 ml)

3.        แผงควบคุมการใช้งานเป็นระบบสัมผัส พร้อมมีหน้าจอแสดงผล 2 หน้าจอแยกจากกันสำหรับแสดงความเร็วรอบ/ค่าเหวี่ยง (RCF) และเวลา/อุณหภูมิ โดยหน้าจอแสดงผลเป็นชนิด highly visible digital displays

4.        มอเตอร์ที่ใช้เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless Induction motor เพื่อความทนทานต่อการใช้งานและช่วยลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

5.        สามารถเรียกดูค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ขณะที่เครื่องกำลังปั่นเหวี่ยงอยู่ได้

6.        สามารถเลือกใช้หัวปั่นได้ทั้งชนิด Angle rotor,Swing-out rotor และ Microplate Rotor

7.        สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,100 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,819x g. โดยมีความละเอียดในการปรับตั้ง 10 รอบ/นาที

8.        สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือตั้งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องได้

9.        สามารถตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง -9 ถึง 40 องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการปรับตั้ง 1 องศาเซลเซียส โดยระบบทำความเย็นเป็นชนิด CFC-Free ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

10.    ภายในช่องปั่นเหวี่ยง (Chamber) ทำจากโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม

11.    มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลขณะหมุน โดยเครื่องจะหยุดทำงานทันที กรณีเกิดความไม่สมดุลของน้ำหนักสารตัวอย่าง

12.    มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินไป

13.    มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบ

     ป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

14.    เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ CE

15.    บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่

16.    ผลิตจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา

17.    มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้  (อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม)

-  หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาดความ 12 x 15 มิลลิลิตร,    (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm                       

-          หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Micro Plate Rotor สามารถจุ Micro Plate              (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Plate ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm      

-          หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing-out Rotor ขนาด 4 x 100 มิลลิลิตร,                 (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

    ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm

     -       ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 100 ml    (4 ชิ้น/1ชุด)    (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

  -   ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 50 mlconical (4 ชิ้น/1ชุด)       (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 2x15 ml conical (4 ชิ้น/1ชุด)    (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x15 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)             (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-   ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x7 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)               (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-    ชุดบรรจุหลอด (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 4x5 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)               (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

18.    รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

จำนวน
9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 88,594