เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน NUVE NF800

รหัสสินค้า : N004

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ชนิดตั้งโต๊ะ

                                                                                        ยี่ห้อ NUVE รุ่น NF 800

 

1.                 เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบควบคุมด้วยระบบ Programmable microprocessor control system ชนิดตั้งโต๊ะ

2.                 สามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 10 โปรแกรมในตัวเครื่อง เพื่อให้สะดวกในการเรียกมาใช้งาน

3.                 แผงควบคุมการใช้งานเป็นระบบสัมผัส พร้อมมีหน้าจอแสดงผล 4 หน้าจอแยกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถแสดงหมายเลขของโปรแกรมที่ใช้งาน, ความเร็วรอบ/ค่าแรงเหวี่ยง (RCF),เวลา และ อัตราเร่ง/อัตราเบรก

4.                 มอเตอร์ที่ใช้เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless Induction motor เพื่อความทนทานต่อการใช้งานและช่วยลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

5.                 สามารถเรียกดูค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ขณะที่เครื่องกำลังปั่นเหวี่ยงอยู่ได้

6.                 สามารถกำหนดอัตราเร่งและอัตราเบรกได้ไม่น้อยกว่าอย่างละ 5 ระดับ

7.                 สามารถเลือกใช้หัวปั่นได้ทั้งชนิด Angle rotor และSwing-out rotor

8.                 สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 14,000 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 18,405 x g. เมื่อใช้งานร่วมกับหัวปั่นชนิด Angle rotor ขนาดเล็ก 

9.                 สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9,000 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 9,418 x g. เมื่อใช้งานร่วมกับหัวปั่นชนิด Angle rotor ขนาด 6 x 50 ml.

10.          สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,100 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,045 x g. เมื่อใช้งานร่วมกับหัวปั่นชนิด Swing-out rotor

11.          มีความละเอียดในการปรับตั้ง 10 รอบ/นาที และมีความถูกต้องในการควบคุมความเร็วรอบ +/- 20 รอบ/นาที

12.          สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือตั้งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องได้

13.          มีระบบหมุนเวียนอากาศผ่านทางช่องอากาศบนฝาปิด เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของตัวอย่างสูงเกินไป

เมื่อต้องปั่นเป็นเวลานาน

14.          ภายในช่องปั่นเหวี่ยง (Chamber) ทำจากโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม

15.          มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลขณะหมุน โดยเครื่องจะหยุดทำงานพร้อมสัญญาณไฟแสดงเตือนให้ผู้งานทราบ

16.          มีระบบป้องกันความเร็วรอบสูงเกินไป และมีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินไป

17.          มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยแสดงรหัสของสาเหตุนั้นๆ ทางหน้าจอ LED

18.          มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบ

        ป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

19.          เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ CE

20.          บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่

21.          ผลิตจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา

22.          มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-    หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาด 24 x 1.5 มิลลิลิตร,                          (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 14,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 18,405 x g                                               

-    หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาด 30 x 15 มิลลิลิตร,                           (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm / ค่า RCF สูงสุด 3,007 x g    

-    หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ขนาด 6 x 50 มิลลิลิตร,                             (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

ความเร็วรอบสูงสุด 9,000 rpm / ค่า RCF สูงสุด 9,418 x g    

-          หัวปั่นเหวี่ยงชนิด Swing-out Rotor ขนาด 4 x 200 มิลลิลิตร,                               (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

       ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm / ค่า RCF สูงสุด 3,045 x g

-          ถ้วยใส่หลอดทดลอง (Bucket) ขนาด 200ml  (4 ชิ้น/1ชุด)                                    (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

        -            ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 100 ml         (4 ชิ้น/1ชุด)     (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-     ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 50 mlconical (4 ชิ้น/1ชุด)  (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-     ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 3x15 ml conical (4 ชิ้น/1ชุด)(อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-     ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 7x15 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)           (อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

-     ชุดลดขนาดช่อง (Insert) สำหรับใส่หลอดทดลอง 7x  5 หรือ 7 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)(อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม)

23.          ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

24.          รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

จำนวน
9.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 88,588