BUCHI KjelFlex K-360 เครื่องกลั่นหาค่าไนโตรเจน TKN และโปรตีน

รหัสสินค้า : TKNB001

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน รุ่น K-360 (043600)

1.                เป็นเครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ AOAC, EPA, ISO และ DIN โดยเครื่องสามารถกลั่นสารได้บริสุทธิ์มากกว่าหรือ เท่ากับ 99.5 (Recovery Rate) และมีค่าความผิดพลาดในการทำซ้ำ (Reproducibility: RSD) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 1% และมีปริมาณไนโตรเจนที่สามารถหาได้ตํ่าสุด ถึง 0.1 มิลลิกรัมไนโตรเจน

2.                ใช้ระบบในการผลิตไอน้ำเพื่อทำการกลั่นแบบ Steam Generator และเครื่องสามารถปรับตั้งระดับแรงดัน ในการผลิตไอน้ำให้เหมาะสมได้ในช่วง 30-100%

3.                ส่วนของระบบน้ำที่ใช้เพื่อทำไอน้ำและเพื่อการควบแน่นที่คอนเดนเซอร์แยกออกจากกันโดยอิสระ

4.                เครื่องจะแสดงจำนวนชั่วโมงในการใช้ steam generator และ จำนวนตัวอย่างที่ทำการทดสอบ

5.                มีระบบการเติมปริมาตรน้ำ, ด่าง และกรดบอริก จากถังเก็บน้ำ, ด่างและกรดบอริกข้างนอกเครื่อง ตาม ระดับที่ตั้งจากหน้าจอเครื่อง

6.                สามารถบันทึกโปรแกรมไว้ในเครื่องได้ 50 โปรแกรม และผลการทดสอบได้ 500 ข้อมูล

7.                สามารถเติมด่าง น้ำ และกรดบอริกได้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

8.                สามารถเปลี่ยนใช้งานกับหลอดกลั่นได้หลายขนาดทั้ง 300, 500 มิลลิลิตร

9.                มีระบบเตือนเพื่อแสดงความผิดพลาดในการทำงาน โดยแสดงเป็นข้อความขึ้นที่หน้าจอเครื่อง

10.        หลังจากการกลั่นเสร็จสิ้น เครื่องสามารถดูดของเสียในหลอดย่อยออกได้โดยอัตโนมัติ

11.        สามารถตั้งชื่อและรหัสของผู้ใช้งานก่อนการทำงานเครื่อง ซึ่งเป็นการป้องกันข้อมูลภายในเครื่อง ตามมาตรฐานของ GLP (Good Laboratory Practice)

12.        หลอดย่อยมีความหนาของหลอดไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร เพื่อความปลอดภัยและทนทานต่อผู้ใช้งาน

13.        มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้

13.1                  ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกบริสุทธิ์พอลียูริเทน (Polyurethane; PUR) เพื่อให้ทนต่อสภาพการใช้งาน ร่วมกับกรดดีที่สุด (Acid resistant coating)

13.2                  เครื่องจะไม่ทำงานถ้าปิดประตูหลอดย่อย (Safety door) ไม่สนิท โดยผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานพอลีเมทิลเมททาอคริเลท (Polymethyl Methacrylate; PMMA)

13.3                  เครื่องจะไม่ทำงานถ้าไม่มีหลอดย่อย หรือใส่หลอดย่อยไม่แน่น

13.4                  มีหมวกครอบใน ชุดเครื่องแก้วที่เกิดการกลั่น(glass splash protector) เพื่อช่วยป้องกันตัวอย่างกระเด็นข้ามของตัวอย่าง สามารถมองเห็นการทำงานขณะทำการกลั่นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตำแหน่งของหลอดกลั่น, splash protector, คอนเดนเซอร์ และฟลาสก์รองรับ เพื่อทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้น และสามารถบำรุงรักษาเครื่องได้สะดวกขึ้น

13.5                  มีประตูหน้าเครื่อง (Service door) สามารถทำการตรวจสอบภายในเครื่องโดยเปิดประตูหน้าเครื่อง

         โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเปิด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้างในเครื่อง

                         ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เครื่องจะไม่ทำงานถ้าปิดประตูเครื่อง (service door) ไม่สนิท

13.6                  เครื่องมีการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น เพื่อให้มั่นใจถึงการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ

14.        ใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อน 2200 วัตต์ 230โวลท์ 50 ไซเกิล

15.        อัตราเร็วของน้ำที่ใช้หล่อเย็นในคอนเดนเซอร์เท่ากับ 1.2 ลิตร ต่อนาที และมีความดันของน้ำหล่อเย็น ไม่เกิน 4 บาร์

16.        มีอุปกรณ์ในการใช้งานดังนี้

16.1         หลอดย่อยขนาด 300 มิลลิเมตร (เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มิลลิเมตร) จำนวน 1 หลอด พร้อมที่จับหลอดจำนวน 1 อัน

16.2         ถังขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 ใบ

16.3         สายโซลาเฟล็ค (Solaflex) ความยาว 6.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 10/5 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น

16.4         สายซิลิคอนความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 14/10 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น 

17.            ตัวเครื่องกลั่นมีระบบล็อคหลอดย่อยรูปตัวยูตรงบริเวณปากหลอดทำให้ปากหลอดย่อยสัมผัสกับยาง 

         hypalon สีดำ ได้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของตัวอย่างและแอมโมเนีย สะดวกต่อการใช้งาน

18.            ติดตั้งพร้อมทดสอบและสาธิตการใช้เครื่องมือให้สามารถใช้งาน ได้ตามหลักการอย่างถูกต้อง

19.            รับประกันคุณภาพ 2 ปี

20.            เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001

21.            มีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากบริษัทสาขาผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อการให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22.            มีคู่มือการใช้งานเครื่องทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด

Visitors: 257,246