BUCHI K415 เครื่องดักจับไอกรด Scrubber

รหัสสินค้า : TKNB003

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด


Scrubber (เครื่องดักจับไอกรด) ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงาน 4 ขั้นตอนพร้อมให้ความปลอดภัย ในระดับสูงสุด โดยช่วยปกป้องผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมไม่ใช้แค่เพียงทำให้ควันพิษมีฤทธิ์เป็นกลาง เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้น้ำหล่อเย็นให้น้อยที่สุดด้วย

มากกว่านี้เครื่องดักจับไอกรด (TripleScrub)_3 Stages รุ่น K-415 (114152330)

1.      ใช้หลักการของปั๊มในการดูดก๊าซหรือไอกรดที่เกิดขึ้นเข้ามาในระบบ เพื่อทำการสะเทินด้วยด่างหรือกรด ทำให้เป็นกลาง

2.      ความสามารถในการทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ทำการควบแน่นตัวอย่าง (Condensation), ทำให้ตัวอย่างเป็นกลาง (Neutralization) และดูดกลิ่นสาร (Adsorption)        

3.      ส่วนที่สัมผัสกับสารเคมีทำด้วย PTFE มีคุณสมบัติทนกรด-ด่าง และมีความสามารถของปั๊มในการทำ สูญญากาศสูงถึง 32 ลิตร/นาที

4.      สามารถปรับความสามารถในการทำสูญญากาศระหว่าง 100 – 400 มิลลิบาร์ ภายใต้ความดันบรรยากาศ

5.      มีขวดรองรับไอกรดขนาดความจุ 3 ลิตร ทำจากวัสดุแก้วบอโรซิลิเกต 3.3 พร้อมทั้งเคลือบด้วยพลาสติก (P+G plastic coated glass) และมีที่จับด้านข้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

6.      มีขวดรองรับไอกรดทำหน้าที่สะเทินไอกรดให้เป็นกลางด้วยสารละลายด่างโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายในขวดมีแผ่นรูพรุน 2 แผ่น เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและให้ปฏิกิริยากรด สะเทิน ด่างได้หมดและสมบูรณ์

7.      มีระบบกรองอากาศให้บริสุทธิ์โดยผ่านชุดกรองชาโคร์

8.      มีระดับการป้องกัน (degree of protection) เท่ากับ IP 20

9.      อุปกรณ์ประกอบของเครื่อง ได้แก่

9.1   สายซิลิโคน ความยาว 3 เมตร จำนวน 1 เส้น

10.            ใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อน 140 วัตต์ 230 โวลท์ 50 ไซเกิล

11. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

12. ติดตั้งพร้อมทดสอบและสาธิตการใช้เครื่องมือให้สามารถใช้งาน ได้ตามหลักการอย่างถูกต้อง

13.            เครื่องกำจัดไอกรดเป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา ที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 

Visitors: 263,156